Spambrain AI ตัวเก่งที่ Google ใช้สู้กับสแปมและคัดกรองเว็บไซต์คุณภาพ

Spambrain AI ตัวเก่งที่ Google ใช้สู้กับสแปมและคัดกรองเว็บไซต์คุณภาพ

ชวนรู้จัก Spambrain อัลกอริทึมที่ Google ใช้จับสแปมและคัดกรองเว็บไซต์คุณภาพ ทำอย่างไรไม่ให้เนื้อหาของเราโดนคัดออกและเว็บไซต์ถูกมองว่าเป็นสแปม