ติดตั้ง Event Tracking บนเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่าน Google Tag Manager (ตอนที่ 1: Click Tracking)

จากบทความที่แล้ว ที่เราได้อธิบายเกี่ยวกับ Event Tracking เบื้องต้นไป ทำให้เราเข้าใจจุดประสงค์ในการทำ Event Tracking รวมถึงความหมาย, โครงสร้าง และหลักการตั้งชื่อ event บน Google Analytics ซึ่งในวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดถึงวิธีทำ Event Tracking เบื้องต้นผ่าน Tools Google Tag Manager เช่น การ Track ปุ่มต่างๆบนเว็บไซต์ รวมถึงการ Track Scrolling Tracking และ Element Visibility เพื่อดูว่าผู้ใช้อ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์เราจบหรือไม่ เพื่อที่เราจะสามารถศึกษาพฤติกรรมของเขาตอนเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเป็น Goal ของเว็บไซต์ หรือสร้าง Segment และ Export เป็น Audience เพื่อนำไปทำ Remarketing นอกจากนั้นยังสามารถสร้าง Funnel analysis ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่สำคัญๆ ของ User Journey โดยการดูจำนวนของผู้ใช้ที่ …

ติดตั้ง Event Tracking บนเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่าน Google Tag Manager (ตอนที่ 1: Click Tracking) Read More »