ประกาศการใช้คุกกี้

ประกาศการใช้คุกกี้ฉบับนี้ (“ประกาศ”) ได้อธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์และวิธีการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ https://predictive.co.th/ (“เว็บไซต์”) ที่ให้บริการโดย บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา“) รวมไปถึงการลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดศึกษาประกาศคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผยและทางเลือกในการอนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ กล่าวคือ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำท่านและวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาเข้าชมอีกเพื่อทำให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้นและเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการจัดเก็บคุกกี้

  • คุกกี้แบบชั่วคราว
    (Session Cookies)
    คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือทำการปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
  • คุกกี้แบบถาวร
    (Persistent Cookies)
    คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ไปตลอดจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบ เพื่อใช้จดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ
ประเภทการใช้งานของคุกกี้ วัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านและเพื่อให้ท่านสามารถใช้คุณลักษณะที่สำคัญได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในด้านการยืนยันตัวบุคคลของท่านและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีท่าน เป็นต้น หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราจะไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่านได้ เราจึงจำเป็นต้องใช้คุกกี้ชนิดดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่ท่าน
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน
(Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมและวิธีการที่ท่านใช้งานบนเว็บไซต์ โดยคุกกี้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น ทำให้มั่นใจว่าท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์
(Functional Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านตั้งค่าไว้เมื่อกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง เช่น การจดจำข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน จดจำข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ ภาษาหรือขนาดตัวอักษรบนเว็บไซต์ของเรา วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่สะดวกต่อการใช้งานและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องใส่ข้อมูลของท่านใหม่ทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อให้เราใช้เมื่อท่านมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย
(Advertising/Targeting Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านและยังจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพทางด้านการตลาดของเราอีกด้วย นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่ท่านอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของท่านที่ผ่านมา โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วย

การใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม 
เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นคุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากเว็บไซต์ของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือ การวิเคราะห์บนเว็บไซต์เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 หรือวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเรา

ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้
เราจะจัดเก็บคุกกี้ที่ได้รับจากอุปกรณ์ของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในการใช้คุกกี้นั้น ๆ โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ที่ใช้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ประกาศฉบับนี้ สำหรับคุกกี้แบบชั่วคราว ข้อมูลที่ได้มาจะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดเมื่อเบราว์เซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม

การตั้งค่าคุกกี้
ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อาจทำให้การใช้งานบนเว็บไซต์หรือลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการของเบราว์เซอร์ของท่านได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้คุกกี้
เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขประกาศการใช้คุกกี้นี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อเราเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

ประกาศการใช้คุกกี้ฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566

รายละเอียดการติดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 10/35 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 1A ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล :  info@predictive.co.th
เว็บไซต์ : https://predictive.co.th/ 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-096-6362

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล : dpo@predictive.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1687651