Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว

หากลองจินตนาการปริมาณของข้อมูล ของบริษัทใหญ่ที่มีบริษัทในเครือ จะพบว่ามีปริมาณมากมายเลยทีเดียว เพราะบริษัทในเครือมักจะทำธุรกิจที่แตกต่างกัน ทำให้เราเข้าใจลูกค้าในหลากหลายมุมมองมากขึ้น  ซึ่งหากเรานำมาปรับใช้อย่างตรงจุด เราจะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และได้ Insight ดีๆ ที่สำคัญคือหากเรารู้ใจลูกค้าว่าเขาต้องการอะไร แล้วเราสามารถ upsell / cross sell สินค้าของบริษัทในเครือได้ถูกที่ ถูกเวลา ช่วยเพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ๆ ได้อีกด้วย  แต่ปัญหาก็คือ การเก็บข้อมูลในแต่ละบริษัทในเครือ นั้นมีความ Silos แยกแต่ละทีม มีการใช้เครื่องมือจากหลากหลายแพลทฟอร์ม ซึ่งแต่ละแพลทฟอร์มก็มีการเก็บข้อมูลก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้แม้จะเป็นลูกค้าคนเดียวกันแต่เมื่อถูกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละแพลทฟอร์ม ก็อาจจะมองเห็นลูกค้าเป็นคนละคนกันไปได้ ซึ่งทำให้เราไม่เห็นภาพ Journey ของลูกค้าแบบ 360 องศา ไม่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง และส่งมอบประสบการณ์ไม่ตรงจุด วันนี้ทาง Predictive จะมาเล่าในเชิง Use Case การทำ Customer Data Platform in Action สำหรับบริษัทใหญ่ที่มีบริษัทในเครือ ทั้งในส่วนของขั้นตอนการทำ และการสร้าง Business Impact กันค่ะ ยิ่งเราเข้าใจ …

Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว Read More »