6 เทรนด์การตลาดปี 2022 พร้อมแนวทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจ

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง และธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรให้ก้าวล้ำนำคู่แข่ง มารับฟัง 6 Main Trends ฝั่งการตลาดที่จะเปิดขึ้นในปี 2022 และแนวทางการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริการของคุณ  1. Rethinking Privacy – ลูกค้ายอมให้ข้อมูลมากขึ้นหากได้รับ Value กลับมา ทาง Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2023 จำนวนลูกค้าที่ไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัว (Opt out) จะลดลงจาก 85% เหลือเพียง 60% เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าได้ Ads ที่ไม่โดนใจ ไม่ตอบโจทย์ จึงยอมให้ข้อมูลเพื่อหวังการได้รับการสื่อสารแบบ Personalization อีกครั้ง ส่งผลอะไรกับธุรกิจบ้าง ?​  แอปฯ หรือเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่ม % ที่ลูกค้าจะยินยอมให้ข้อมูล (Opt-in) จะได้ประโยชน์ในระยะยาวในการเก็บข้อมูลของลูกค้า และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ธุรกิจควรทำอะไรต่อไป ? สื่อสาร Value Exchange และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่า และไว้วางใจในตัวแบรนด์มากเพียงพอที่ลูกค้าจะยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัว (Opt-in) วางระบบให้กระบวนการเปลี่ยนสิทธิการให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย และลูกค้าสามารถทำยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย …

6 เทรนด์การตลาดปี 2022 พร้อมแนวทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจ Read More »