Coinbase

Coinbase เคยจัดการข้อมูลผิดพลาด จนทำให้ข้อมูล 100 ล้านคนรั่วไหล มาเรียนรู้กัน ว่าอะไรคือข้อผิดพลาด?

บทเรียนจากการจัดการข้อมูลที่ผิดพลาดของ Coinbase

หากใครเคยเทรดคริปโตคงพอคุ้นชื่อ Coinbase หรือ จำข่าวนี้ได้ดี Coinbase แพลตฟอร์มเทรดคริปโทเคอร์เรนซีชื่อดัง เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากว่า 100 ล้านคนถูกเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ต เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Coinbase โดยสาเหตุหลักของเหตุการณ์นี้ คือ การทำความสะอาดข้อมูลที่ผิดพลาด Coinbase ดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากมายเพื่อรวมเข้ากับระบบของตน ในระหว่างกระบวนการนี้ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจำนวนมากถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ

เนื่องจาก Coinbase ดึงข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ มากมาย เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และบริษัทอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมารวมเข้ากับระบบของ Coinbase เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่รั่วไหล ประกอบด้วย:

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • วันเกิด
 • ข้อมูลทางการเงิน

ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อลูกค้า Coinbase มากกว่า 100 ล้านคน ลูกค้าเหล่านี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ การแฮ็กข้อมูล และการฉ้อโกง

ความสำคัญของข้อมูลในการทำความสะอาดข้อมูล

ข้อมูลกลายเป็นหัวใจสำคัญ ธุรกิจต่างๆ ต่างทุ่มเทเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลมาใช้เพื่อเข้าใจลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการตลาดเกิดข้อผิดพลาด ธุรกิจอาจเผชิญกับผลกระทบที่ร้ายแรงและไม่คาดฝันได้ การทำ Data Cleansing หรือการทำความสะอาดข้อมูลจึงเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่นำมาใช้นั้นมีคุณภาพและเชื่อถือได้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจผลกระทบของข้อมูลที่ผิดพลาดและความสำคัญของการทำ Data Cleansing

Data Cleansing หรือการทำความสะอาดข้อมูล คือกระบวนการตรวจสอบ แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่มีข้อผิดพลาด การทำ Data Cleansing เป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้นั้นมีคุณภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

ผลกระทบของข้อมูลที่ผิดพลาด

 • แคมเปญโฆษณาที่สูญเปล่า: หากคุณเป็นนักการตลาด ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ตรง ส่งผลให้แคมเปญโฆษณาสูญเปล่า เสียทั้งเงินและเวลา
 • การตัดสินใจผิดพลาด: ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด เช่น พัฒนาสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • แบรนด์เสียชื่อเสียง: ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ ลูกค้าสูญเสียความไว้วางใจ
 • สูญเสียลูกค้า: ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อลูกค้า ลูกค้าไม่พอใจ เลิกใช้บริการ
 • เสียหายทางกฎหมาย: ข้อมูลที่ผิดพลาดบางประเภท อาจส่งผลเสียต่อกฎหมาย ธุรกิจอาจถูกดำเนินคดี

วิธีการป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดเบื้องต้น

การป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดเบื้องต้น อาจเริ่มจากการทำ data cleansing ซึ่ง data cleasing มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและปัญหาที่พบ โดยทั่วไปแล้ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้:

1. การทำความสะอาดข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structural Data Cleansing)

เป้าหมาย: ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล

วิธีการ:

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation): ตรวจสอบว่าข้อมูลมีรูปแบบถูกต้องตามที่กำหนดไว้ เช่น ตรวจสอบรูปแบบตัวเลข วันที่ อีเมล ฯลฯ
 • การแก้ไขข้อมูล (Data Correction): แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือขาดหายไป เช่น แก้ไขตัวสะกด เติมข้อมูลที่หายไป ฯลฯ
 • การแปลงข้อมูล (Data Transformation): แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น แปลงหน่วยวัด แปลงค่าวันที่ ฯลฯ

ตัวอย่าง:

 • ตรวจสอบว่าข้อมูลชื่อลูกค้ามีเพียงตัวอักษรภาษาไทย ไม่มีตัวเลข อักษรพิเศษ หรือสัญลักษณ์
 • แก้ไขข้อมูลที่ระบุเพศของลูกค้า เปลี่ยนจาก “ชาย” เป็น “M” และ “หญิง” เป็น “F”
 • แปลงข้อมูลวันที่จากรูปแบบ “dd/mm/yyyy” เป็นรูปแบบ “yyyy-mm-dd”

2. การทำความสะอาดข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content-Based Data Cleansing)

เป้าหมาย: ค้นหาและกำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซ้ำซ้อน หรือผิดปกติ

วิธีการ:

 • การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (Duplicate Data Removal): ลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกไป เช่น ข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำซ้อน
 • การระบุและลบข้อมูลที่ผิดปกติ (Anomaly Detection and Removal): ระบุและลบข้อมูลที่ผิดปกติออกไป เช่น ข้อมูลยอดขายที่สูงผิดปกติ
 • การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Data Classification): จัดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้องตามประเภท เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ฯลฯ

ตัวอย่าง:

 • ลบข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำซ้อน เก็บไว้เพียงข้อมูลล่าสุด
 • ระบุและลบข้อมูลยอดขายที่สูงผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
 • จัดหมวดหมู่ข้อมูลสินค้าตามประเภท เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ

3. การทำความสะอาดข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Data Cleansing)

เป้าหมาย: ค้นหาและกำจัดข้อมูลที่ผิดปกติ หรือข้อมูลที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย

วิธีการ:

 • การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล (Data Distribution Analysis): วิเคราะห์ว่าข้อมูลมีการกระจายอย่างไร มีค่าผิดปกติหรือไม่
 • การตรวจจับค่าผิดปกติ (Outlier Detection): ระบุข้อมูลที่ผิดปกติออกจากชุดข้อมูล
 • การกำจัดค่าผิดปกติ (Outlier Removal): กำจัดข้อมูลที่ผิดปกติออกจากชุดข้อมูล อาจจะลบ แก้ไข หรือกำหนดค่าให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม

ตัวอย่าง:

 • วิเคราะห์การกระจายของข้อมูลรายได้ลูกค้า พบว่ามีค่ารายได้ที่สูงผิดปกติ ตรวจสอบพบว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
 • ระบุข้อมูลรายได้ลูกค้าที่ผิดปกติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 • กำจัดข้อมูลรายได้ลูกค้าที่ผิดปกติ โดยลบข้อมูลออกจากชุดข้อมูล

สรุป

การทำความสะอาดข้อมูล หรือ Data Cleansing เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้สำหรับธุรกิจ การลงทุนในการทำ Data Cleansing จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทาง Predictive เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านการจัดการด้าน Data รวมถึงการตรวจสอบ Data ว่ามีความถูกต้องและสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดได้หรือไม่ ปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยที่ 02-096-6362 หรือ กรอกรายละเอียดข้างล่างเพื่อให้ทีมงานเราติดต่อกลับได้เลยครับ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.