White-Paper: End-To-End Data Solution

การที่ธุรกิจจะถูก Disrupt ได้นั้น หลายๆคนอาจจะคิดว่าเกิดจากเทคโนโลยี แต่เราลืมคิดไปหรือเปล่า ว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ อย่างเช่นจำนวนโรงหนังก็ยังมีเท่าเดิม แต่ผู้ใช้งาน Netfilx กลับมีเพิ่มขึ้น หรือ จำนวนแทคซี่ก็ยังคงมีเท่าเดิม แต่ผู้คนกลับหันมาใช้ Grab เพิ่มขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากการที่ “ลูกค้าไม่มีความสุข” ธุรกิจที่ยังคงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเข้าใจลูกค้า

ตลอดระยะเวลา 11 ปีนี้ Predictive ได้ใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Data และ Technology มาช่วยลูกค้ากว่า 120 บริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนการวางกลยุทธ์-เก็บข้อมูล-วิเคราะห์ข้อมูล-นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปใช้งาน วันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนได้เข้าใจไปพร้อมๆกัน ว่าการนำ DATA เข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้อย่างไรบ้าง และหลายๆธุรกิจที่มีการนำ Data ไปใช้นั้น เอาไปใช้ในส่วนใดบ้าง และต้องเริ่มต้นจากอะไร

แต่ด้วยเรื่อง Data ที่เราจะเล่าในวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมาก และทุกประเด็นล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้อ่าน เราไม่อยากให้ทุกท่านตกหล่นในประเด็นใดๆเลยแม้แต่ประเด็นเดียว ผู้บริหารและทีมงาน Predictive จึงได้ตัดสินใจจัดทำ White-paper ฉบับนี้ขึ้นมาให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปอ่านกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด เพราะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ความรู้ความสามารถในองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางบนเส้นทางสาย Data ของทุกๆองค์กร

ทุกท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับลิงค์สำหรับดาวน์โหลด White-Paper ได้เลยที่ปุ่ม Download ด้านล่างนี้นะครับ

Enter to Predictive's Library

to make the most out of your data