การตลาดแบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O)

บริษัท Predictive เราช่วยลูกค้าให้นำข้อมูลไปทำการตลาดแบบออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O) ยอดขายพุ่ง 70% ได้อย่างไร

ถ้าหากธุรกิจของคุณ เป็นธุรกิจที่ให้ข้อมูลบนออนไลน์ แต่ต้องการปิดการขายที่ออฟไลน์ เนื่องจากของมีราคาสูง หรือ ลูกค้าจำเป็นต้องมาดูสินค้าจริง ทำให้ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องวางเส้นทางบริโภค (Customer Journey) ให้ดี เพื่อให้เส้นทางของลูกค้าเป็นไปอย่างไร้รอยต่อที่สุด

การตลาดออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O – Online to Offline)

การตลาดออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O – Online to Offline) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ผสมผสานช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์ และไปรับสินค้าที่ร้านค้า

กลยุทธ์ในการวางแผนและใช้ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทาง Predictive เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เรามีเครื่องมือในการช่วยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกคือ Google Analytics 360 และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Google Analytics 360 คือเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ระดับองค์กร จาก Google ที่มีความสามารถมากกว่า Google Analytics เวอร์ชั่นฟรี จุดเด่นคือ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก, มีความปลอดภัยขั้นสูงและ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หลายช่องทางไว้ในที่เดียว ซึ่ง Google Analytics 360 จะเหมาะสำหรับใครกับ บริษัทขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก, ธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด หรือ บริษัทที่ต้องการความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูลที่เข้มงวด

ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้ Google Analytics 360 กับ Predictive แล้วประสบความสำเร็จ

ธุรกิจธนาคาร (Bank Industry)

บริษัท Predictive เราใช้ google analytics 360 ในการช่วยระบุผู้ใช้งานในฟีเจอร์บางส่วนที่สำคัญที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลและสร้างกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ข้อมูลตรงนี้ให้ลูกค้านำไปทำการตลาดต่อ ซึ่งข้อมูลที่เราได้สามารถทำให้ตัวเลข conversion เพิ่มสูงขึ้น 3,000 +

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(Real Estate Industry)

ธุจกิจอสังหาฯ เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใช้เวลาในการปิดการขาย เพราะลูกค้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจหลายๆอย่าง สิ่งที่ Predictive เราเข้ามาช่วยคือการระบุลูกค้าที่มีโอกาสเป็นกลุ่มเป้าหมาย และ สร้างกลุ่มเป้าหมายนี้ใน Google analytics 360 และนำกลุ่มเป้านี้ไปใช้ในการทำโฆษณาออนไลน์อย่าง Google Ads ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ conversion rate ที่เพิ่มขึ้นมาถึง 77% และ คนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ใช้เวลาอยู่ในเว็บเพิ่มมากถึง 55%

ธุรกิจประกัน (Insurance Industry)

การรู้จักพฤติกรรมลูกค้า สามารถทำให้เราเสนอแพ็คเกจหรือบริการที่ตรงใจได้ ในเคสนี้ Predictive เราได้เข้ามาช่วยในการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่ครั้งแรก หรือ First party data ผ่านการสร้าง User ID และส่งทาง SMS จากนั้นใช้เครื่องมือ Google analytics 360 เพื่อติดตามผู้ใช้งานแต่ละรายด้วย ID เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน

สรุป

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นแค่ส่วนนึงของธุรกิจที่ทาง Predictive เราได้เข้าไปช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่าง Google Analytics 360 จะเห็นได้ว่า หากธุรกิจของคุณ มี Traffic หรือ Session ที่เข้าเว็บไซต์ขมากเกิน 100,000 session/day หรือ 3,000,000 session/month คุณควรใช้ Google Analytics 360 เพื่อเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์ และ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หากต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data สามารถติดต่อเราเพื่อรับปรึกษาเบื้องต้น ฟรี! หรือ กรอกรายละเอียดข้างล่างเพื่อให้ทีมงานเราติดต่อกลับได้เลยครับ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.