เราจะเทียบได้อย่างไรว่า Performance ใน Report เราดีหรือไม่ดี เช่น bounce rate 50% นี่ดีไหม

เลือกอ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

Bounce Rate คืออะไร?

การนับ Single page visit หรือก็คือคนที่เข้ามาในหน้า Landing Page แล้วไม่ไปทำอะไรต่อ และออกจากเว็บไซต์เราไปนั่นเอง ดังนั้นแม้ว่าในหน้านั้นลูกค้าจะมีการเล่น Activity ต่างๆ เช่น กดเปรียบเทียบสินค้า อ่านบทความ แต่ถ้าไม่ไปหน้าอื่นต่อทาง Google ก็ยังถือว่าเป็น Bounce Rate อยู่ดี 

แต่ถ้าแบรนด์มีการเก็บ Event Tracking ในหน้านั้นๆ เพิ่มเติม เช่น 

  • Click Tracking เพื่อดูว่าลูกค้ากดปุ่มอะไร
  • Scrolling Depth ลูกค้าเลื่อนลงดูคอนเทนท์ในหน้านั้นๆ มากน้อยแค่ไหน
  • Element Visibility ลูกค้าเห็นข้อความ / รูปภาพที่เราต้องการแสดงไหม 

แล้วลูกค้ามีพฤติกรรมเล่นเว็บไซต์ตาม Event Tracking ที่เราตั้งค่าเอาไว้ก็จะทำให้หน้านั้นไม่ถูกนับเป็น Bouce Rate 

Bounce Rate เท่าไหร่ถึงดี ?​

Predictive แนะนำว่าแบรนด์ควรเปรียบเทียบ Performance ตัว Bounce Rate กับตัวแบรนด์เอง เพราะแบรนด์เป็นคนที่เข้าใจ Customer Journey ทั้งหมดว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เป็นยังไง 

โดยเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของลูกค้านั้นควรที่จะวิเคราะห์ในระดับเพจมากกว่าภาพรวมของเว็บไซต์ทั้งหมด เพราะแต่ละหน้ามี role และ interaction ระดับเพจที่แตกต่างกัน เช่น หน้า Blog ที่มีไว้สำหรับให้คนมาอ่านบทความ คนที่อ่านจบแล้ว ก็อาจจะออกจากเว็บไซต์ไป ไม่ได้ไปหน้าอื่นต่อ เวลาวิเคราะห์จึงต้องวิเคราะห์ลงลึกไปในแต่หน้า

หากต้องการปรึกษาปัญหาเรื่อง Data และ Customer Journey ติดต่อที่ Predictive ได้เลยค่ะ 

Tips จาก Predictive

เข้าไปอ่านบทความเรื่อง Event Tracking เพิ่มเติมได้ที่ > 

1. รู้จัก Event Tracking พร้อมติดตามผู้ใช้งานระดับพฤติกรรม

2. ติดตั้ง Event Tracking บนเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่าน Google Tag Manager (ตอนที่ 1: Click Tracking)

3. ติดตั้ง Event Tracking บนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่าน Google Tag Manager (ตอนที่ 2 : Scroll Depth & Element)

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.