SEO (Search Engine Optimization) ทำไมถึงสำคัญ?

SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นคำที่นักการตลาดหลายๆท่านนั้นคงจะเคยได้ยินมาบ้าง ทาง Predictive อยากมาเล่าในการทำ SEO ในมุมมองที่แตกต่างกันว่าทำไมการทำ SEO ถึงสำคัญ การทำ SEO นั้นเป็นหนึ่งใน 7 Best Practices สำหรับการสร้างสรรค์ Content และ การสร้าง Knowledge ให้กับลูกค้าของเรา โดยอิงจากข้อมูลของ Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก

องค์กรหลายแห่งลงทุนในการบริการตนเองทางเว็บของลูกค้าเพื่อเปิดเผยความรู้ให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท และใช้สำหรับการสร้างชุมชนเพื่อให้คนอื่นๆ เข้ามาหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น Apple Community, dtac Community ที่พยายามทำ SEO เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

โดยที่ไม่ต้องทำการติดต่อสื่อสารในช่องทางอื่นๆ เช่น Call Center จะมีบางครั้งที่องค์กร ไม่ได้พิจารณาว่าลูกค้าจะเข้ามาในเว็บไซต์เหล่านี้อย่างไรและอาจจะประเมินพฤติกรรมของลูกค้าโดยการ “Googling” เพื่อค้นหาคำตอบต่ำไป ทำให้มีผลต่อการออกแบบประสบการณ์หรือพยายามสร้าง Content ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากและต้องมีความพยายามของลูกค้าที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงอาจจะสูญเสียโอกาสในการขายและการมีส่วนร่วม ความท้าทายนี้สามารถเอาชนะได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน SEO ซึ่งโดยเฉพาะถ้าเรามีการสร้างสรรค์ Community ขึ้นมาและมีจำนวนคนที่ Active ที่มากพอ ก็จะส่งผลต่อ Community นั้นจะมีความลึกและความหลากหลายของความรู้ เราสามารถพัฒนาแหล่งความรู้นั้นเป็นช่องทางหลักสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าของเรา โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา

Search Engine Optimization

การใช้ SEO เองก็จัดอันดับเป็น Top 5 ของช่องทางที่สามารถสร้าง Marketing Qualified Leads (MQLs) ซึ่งแน่นอนว่าการทำ SEO นั้นมีหลายท่านยังเข้าใจผิดว่าการทำ SEO ขึ้นการที่ทำให้เว็บไซต์เราถูกค้นหาเจอและสร้าง Traffic เท่านั้นแต่จริงๆ การทำ SEO เราสามารถนำมาใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้าง Lead, สร้างรายได้ทาง E-Commerce หรือสร้าง Community เพื่อไปต่อยอดทางธุรกิจต่อ

และก็จากข้อมูล Research จากทาง Brightedge ก็เห็นได้ว่า SEO นั้นสามารถ Contribute ในด้านรายได้ให้กับธุรกิจมากถึง 58.8% ในบาง Segment เช่น Technology ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า Paid Search และ Social

หลังจากที่เราทราบถึงความสำคัญของการทำ SEO แล้ว เราควรจะต้องมาทราบถึงพื้นฐานของส่วนประกอบที่สำคัญของ SEO เพื่อใช้พิจารณาในการวางแผนการตั้ง Budget ต่อไป

ส่วนประกอบสำคัญของการทำ SEO

จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้น เราจะเห็นได้ว่า Algorithm นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำ SEO และมันยังเป็นส่วนสำคัญที่นักทำ SEO ทั้งหลายจะต้องติดตามและคอยอัพเดทกันอยู่เสมอ

Algorithm ในการจัดอันดับในผลการค้นหาต่างๆ นั้นหลักๆ จะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ

  1. On-page SEO คือ การปรับเนื้อหา หรือโครงสร้างต่างๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้เหมาะสมกับ SEO มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เช่น ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ (Page Speed), ขนาดของภาพที่อยู่ในหน้าเว็บไม่ใหญ่เกินไป (Image Size) หรือ แม้กระทั่งการจัดว่า Heading หรือ หัวข้อต่างๆที่อยู่ภายในหน้าเว็บ ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO ทั้งสิ้น
  2. Off-page SEO คือ อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ต่างๆ มีการลิงค์มาหาเว็บไซต์ที่เราต้องการทำ SEO นั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เว็บเรานั้นมีคุณภาพดีขึ้นในสายตาของ Search Engine ต่างๆ นอกจากเรื่องของลิงค์แล้วยังมีส่วนอื่นๆ ได้แก่ Social Network ต่างๆเป็นต้น

สองส่วนประกอบหลักๆนี้เป็นส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญ SEO นั้นจะต้องคอยอัพเดทและปรับใหม่เหมาะสมกับ Algorithm เสมอ

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารสำหรับเรื่อง SEO

  • ให้ความสนใจ SEO ในช่วงที่เกิดวิกฤต Covid-19 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างและพัฒนาเพื่อให้เห็นผลทั้งแบบ Quick Win (เช่นจัดการพื้นฐานของ SEO เพื่อที่สามารถให้ Search Engine ให้ความสำคัญกับ Content ที่เราต้องการเน้นในช่วงเวลานี้ ซึ่งอาจจะไม่คุ้มหากไปลงในสื่อโฆษณาสำหรับบางธุรกิจ) หรือ Long Term (พัฒนา Platform ของเราให้มีพื้นฐานโครงสร้างที่ดีเพื่อต่อยอดในระยะยาว)
  • เวลาคัดเลือก SEO Consultancy ควรมีกระบวนการคัดเลือกโดยดูจากกระบวนการทางความคิดทางด้าน Framework และ Reference ของความสำเร็จก่อนหน้านี้ โดยมีการถามคำถาม 10 อันดับแรกที่สามารถเปิดเผยความสามารถด้านเทคนิคของ บริษัท กระบวนการรายงานและปัจจัยความสำเร็จในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.