10 เรื่อง ที่ Predictive Analytics จะช่วย Transform ธุรกิจของคุณ

10 เรื่อง ที่ Predictive Analytics จะช่วย Transform ธุรกิจของคุณ

Predictive Analytics เป็นเครื่องมือที่ใช้ประสิทธิภาพของข้อมูล (Data), อัลกอรึทึมทางสถิติ (Statistical Algorithms) และ Machine learning มาช่วยระบุความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีในอดีต ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้หลายทางมากๆ วันนี้ Predictive จะขอยกตัวอย่าง 10 Use Cases ที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพกันนะครับ

Improved Decision-Making:

การที่เราจะตัดสินใจ “เริ่ม หรือ เลิก” ทำอะไรสักอย่าง หากมีข้อมูลในอดีตมารองรับการตัดสินใจครั้งนี้ ก็จะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ และถ้าเรามีข้อมูลมากพอที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจ จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ และช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์ต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนะครับ

Enhanced Customer Experience:

การเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านสินค้าหรือบริการได้ แต่ก่อนนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่า ลูกค้าคนไหนต้องการอะไร และ ใครบ้างที่มีแนวโน้มจะเลิกเป็นลูกค้าเรา เพื่อให้เราสามารถส่งข้อเสนอ (Offering) ไปสู่คนเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น (Better Customer Experience)

Optimized Marketing Strategies:

จะดีไหมถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าสินค้าหรือบริการของเรา 

  • วางขายในช่องทางไหนจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด
  • ใช้ข้อความแบบไหนลูกค้าจะสนใจมากที่สุด
  • ยิง Ads หรือ ส่งข้อความหาลูกค้าในช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่สุด

เพียงแค่เราได้รู้ข้อมูลในส่วนนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถ Optimize สิ่งต่างๆให้เหามะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่ม Engagement และ Conversion ที่สู่งขึ้น

Inventory Management and Supply Chain Optimization:

ในธุรกิจที่จะต้องมีการ Stock สินค้า คงจะดีไม่น้อยหากจะมีใครสักคนคอยบอกคุณว่า ลูกค้าจะเข้ามาเมื่อไหร่ (Demand) เพื่อช่วยให้คุณมีเวลาในการบริหารจัดการกับจำนวนสินค้าในสต็อคได้ทันเวลา โดยระบบ Predictive Analytics จะช่วยทำนายได้ว่าสินค้าชนิดไหนจะมี Demand เมื่อไหร่ และที่ไหน(ในกรณีที่คุณมีมากกว่า 1 สาขา) ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องลต็อคสินค้าเกินความจำเป็น (ซึ่งจะลด Inventory Cost) และลดปัญหาขาดสินค้าในสต็อกอีกด้วย

Risk Management:

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเสี่ยงในการทำธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน แต่ถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การตรวจสอบการฉ่อโกง หรือความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถจัดการและลดความเสี่ยงลงได้ ซึ่งจะช่วยปกป้องทั้งทรัพย์สินและชื่อเสี่ยงของบริษัทได้

Operational Efficiency:

ในระบบการผลิตที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้ง คน และ เครื่องจักร หากมีใครสักคนมาคอยบอกคุณว่า

  • ในไลน์ผลิต A ควรลดจำนวนคนลงให้เหลือ 50 คน จาก 100 คน เพื่อมาเพิ่มคนในไลน์ผลิต B แทน และค่อยกลับมาใช้กำลังคนตามปกติในอีก 3 เดือนถัดไป
  • เครื่องจักรหมายเลข A001 ควรได้รับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนหมายเลข ZT075 ภายในสองสัปดาห์นี้
  • สินค้าที่ผลิตในล็อต 5938 ไม่ผ่าน QC เกินกว่าที่มาตรฐานของโรงงานกำหนดไว้ และในช่วงเวลาการผลิตนั้น เกิดความขัดข้องที่เครื่องจักรหมายเลข C003 จำนวน 8 ครั้ง ให้คุณลองตรวจสอบดูโดยด่วน

ทีนี้คุณพอจะเห็นภาพไหมครับว่า Predictive Analytics จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดช่วงเวลาที่ไม่สามารถผลิตสินค้า (Downtime) ลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลย

Cost Reduction:

ในโรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหา “Supply Chain” เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดเก็บสินค้าในคลัง (Inventory Cost) สูงขึ้นมาก คงจะดีไม่น้อยถ้ามีคนมาคอยบอกทีมงานว่า

  • ลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้าในช่วงไหนของปี และเป็นปริมาณประมาณเท่าใด (เพื่อคำนวนและจัดสรรกำลังผลิต)
  • จากช่วงเวลาที่คำนวนมาในข้อก่อนหน้า ระบบจะบอกว่าควรเริ่มผลิตสินค้าเท่าไหร่ ในวันที่เท่าไหร่ โดยคำนวนจากข้อมูลในอดีตที่บอกว่าสินค้้าแต่ละประเภทจะต้องใช้เวลาผลิตนานเท่าไหร่
  • เส้นทางการขนส่งสินค้า, รูปแบบ(ทางรถ, ทางเรือ, ทางเครื่องบิน, หรือทางรถไฟ) แบบไหนจะคุ้มค่าและทันเวลาที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการชนส่งลงให้มากที่สุด

นี่เป้นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ Predictive Analytics จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ข้อมุลที่คุณมีอยู่แล้วในอดีตมาวิเคราะห์นะครับ

Revenue Growth:

หากเราสามารถปรับรูปแบบของการตลาดให้เป็น Personalized Marketing และปรับการทำงานให้เหมาะสม ธุรกิจจะสามารถเพิ่มรายได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพราะระบบจะสามารถระบุโอกาสในการขายทั้ง Cross-selling และ Upselling ได้ และถ้าหากคุณมีการเก้บข้อมูลที่ดีอยู่ก่อนแล้วหละก็ ระบบจะสามารถคำนวนให้ได้เลยว่า “ขายอย่างไร ให้เกิดรายได้มากสุดในลูกค้าแต่ละคน”

Human Resource Management:

การวางแผนเกี่ยวกับแรงงาน (Workforce Planning) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ Performance, Engagement และ Turnover จะช่วยให้คุณมีข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจดำเนินการในฝั่งของ HR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Benefits ที่ดึงดูด หรือทำอย่างไรเพื่อจะรักษา Top Talent ไว้ได้

Strategic Planning and Innovation:

หากธุรกิจไหนสามารถทำนาย Trend ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หรือสามารถบอกได้ว่า โอกาสในปีหน้า หรือเดือนหน้าคืออะไร เพื่อนำไปตัดสินใจทางกลยุทธ์ ธุรกิจนั้นคือผู้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนั้นครับ เพราะคนที่รู้ก่อน และลงมือทำได้ก่อน จะอยู่นำหน้าคู่แจ่งอยู่เสมอ แล้วข้อมูลส่วนไหนหละที่จะมาช่วยให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ คำตอบคือ “Histrological Data ทั้งหมดที่เรามี” นี่แหละครับ หากมีการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ประกอบกับการวิเคราะห์อย่างมี Logic แล้ว ข้อมูลที่คุณตั้งใจเก็บมาตลอดก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์ดีๆนี่เองครับ

สรุป

Predictive Analytics จะช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณโดยการนำข้อมูลที่คุณมีอยู่มาวิเคราะห์ และออกมาเป็น Insight เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นระบบ” เพื่อให้ในวันที่คุณจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณตั้งใจเก็บมาตั้งนานนั้นเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

หากธุรกิจไหนสนใจการทำ Predictive Analytics สามารถติดต่อ Predictive ได้เลยนะครับ เราให้บริการตั้งแต่การวางแผนเก็บข้อมูล, ลงมือเก็บข้อมูลไปตามแผนที่วางไว้, ไปจนถึงการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ประสบการณ์ที่มีกว่า 11 ปีมาให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คลิก ติดต่อ Predictive ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.