SEO

SEO (Search Engine Optimization) ทำไมถึงสำคัญ?

SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นคำที่นักการตลาดหลายๆท่านนั้นคงจะเคยได้ยินมาบ้าง ทาง Predictive อยากมาเล่าในการทำ SEO ในมุมมองที่แตกต่างกันว่าทำไมการทำ SEO ถึงสำคัญ การทำ SEO นั้นเป็นหนึ่งใน 7 Best Practices สำหรับการสร้างสรรค์ Content และ การสร้าง Knowledge ให้กับลูกค้าของเรา โดยอิงจากข้อมูลของ Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก องค์กรหลายแห่งลงทุนในการบริการตนเองทางเว็บของลูกค้าเพื่อเปิดเผยความรู้ให้กับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท และใช้สำหรับการสร้างชุมชนเพื่อให้คนอื่นๆ เข้ามาหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น Apple Community, dtac Community ที่พยายามทำ SEO เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาหาคำตอบได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องทำการติดต่อสื่อสารในช่องทางอื่นๆ เช่น Call Center จะมีบางครั้งที่องค์กร ไม่ได้พิจารณาว่าลูกค้าจะเข้ามาในเว็บไซต์เหล่านี้อย่างไรและอาจจะประเมินพฤติกรรมของลูกค้าโดยการ “Googling” เพื่อค้นหาคำตอบต่ำไป ทำให้มีผลต่อการออกแบบประสบการณ์หรือพยายามสร้าง Content ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากและต้องมีความพยายามของลูกค้าที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงอาจจะสูญเสียโอกาสในการขายและการมีส่วนร่วม ความท้าทายนี้สามารถเอาชนะได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน SEO ซึ่งโดยเฉพาะถ้าเรามีการสร้างสรรค์ …

SEO (Search Engine Optimization) ทำไมถึงสำคัญ? Read More »