End-To-End SEO Solution: ทำ SEO อย่างไรให้เพิ่มรายได้

End-To-End SEO Solution: ทำ SEO อย่างไรให้เพิ่มรายได้

ทุกวันนี้มีเครื่องมือเข้ามาช่วยเราทำ SEO มากมายเพื่อหา Traffic และ User เข้ามาในเว็บไซต์ของเรา แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นจากประสบการณ์ของ Predictive สิ่งที่เป็น Secret Sauce ที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้เครื่องมือเหล่านี้คือ เราจะไม่ปล่อยให้การทำ SEO เป็นเพียงการเรียกคนเข้ามาเฉยๆแต่ไม่ Take Action อะไรต่อ เราจึงมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้วัดผลไปจนถึงการเกิด Conversion เลย เพราะคงไม่มีใครอยากลงทุนไปกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ ถูกไหมครับ

วันนี้ Predictive จะมาแชร์ Loop การทำ SEO 5 Steps ที่เราใช้เป็น Principle ในการทำงานให้กับลูกค้าทุกๆรายที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละเจ้าก็ต้องมีการ Optimized ตาม Industry และ Objective/Goal อีกครั้งนะครับ

เลือกอ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

1. SEO Planning

 • Analyzing: วิเคราะห์ความต้องการและคู่แข่ง เพื่อดูว่าเราพอจะพัฒนาหรือแก้ไข internal factors อย่างไรได้บ้าง
 • Defining: กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องไปกับแผนการดำเนินงาน และกำหนด KPIs ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน
 • Strengthening: พลักดัน SEO ด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับ Algorithms: E-E-A-T ของ Google Algorithms

2. On-page Optimization

ปัจจัยหลักที่จะส่งผลกับ SEO Rank ในปัจจุบันคือการทำ On-page เพราะ Google ให้ค่ากับการติด Backlink น้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะพอสมควร การทำ On-Page Optimization ปรับองค์ประกอบต่างๆบนหน้าเว็บแต่ละหน้า เนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ ไปจนถึง meta-tags, ชื่อเรื่อง, โครงสร้าง URL และองค์ประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสมกับ SEO โดยวางกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงวิธีการทำงานที่จะทำให้ทุกองค์ประกอบทั้งหมดสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันจึงสำคัญ ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลให้ลดระยะเวลาทำงานและลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

3. Off-page Analysis

วิเคราะห์และแนะนำการติด Backlink เพื่อส่งเสริม Branded Searches และเพิ่ม Eyeball ใน Social Media ที่เหมาะสมให้กับเว็บไซต์นั้นๆ หากมีการติด Backlink ที่ไม่เหมาะสม แทนที่จะส่งผลดีอาจจะส่งผลเสียให้กับเว็บไซต์เสียมากกว่า เราจึงแนะนำให้ลูกค้าทุกรายติด Backlink ด้วยวิธีการ “WHITE-HAT” หรือ “SEO สายขาว” เพื่อให้สอดคล้องไปกับนโยบายของ Google ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำ SEO ครั้งนี้นั่งยืนในระยะยาว

4. Content Strategy

กลยุทธ์การทำคอนเทนต์ของเรามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

 1. Planning: เพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลายและครอบคลุม และยังคงเหมาะสมกับ SEO เราวางแผน Content Strategy ให้ครอบคลุม Organic Keywords และ Organic Traffic มากที่สุด
 2. Implementing: การจัดหมวดหมู่คอนเทนต์และ Implementing ตาม Topics และ Keywords ที่ต้องการสื่อสาร เพื่อให้เว็บไซต์ได้ SEO Score สูงที่สุด
 3. Writing: เนื่องจากเราเป็น Google-Based Consultancy เราจึงมีทีม Content Writer ที่สามารถเขียนคอนเทนต์ให้สอดคล้องไปกับ Google Algorithms ที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีวันตกเทรนด์อย่างแน่นอน
 4. Optimizing: ถ้าคุณมีคอนเทนต์อยู่พอสมควรแล้ว ทีม Content writer ของเราสามารถช่วยปรับปรุงและพัฒนาคอนเทนต์นั้นๆให้เหามะสมและถูกต้องตามหลักของ SEO ได้ด้วย เพื่อให้คอนเทนต์ที่คุณตั้งใจนำเสนอ ออกสู่สายตาของผู้อ่านมากที่สุดและตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด

5. Report and Optimization

การทำ Report ของเราแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 1. Traffic Overview:  เช่น ผู้ใช้งานเข้ามาจากช่องทางไหนบ้าง คู่แข่งใช้ Keyword อะไร หรือใช้กลยุทธ์ไหนในการเรียกคนเข้ามาสู่เว็บไซต์
 2. Organic Performance: เช่น Ranking ของเว็บไซต์เป็นอย่างไร, Keyword ไหนที่เราควร/ไม่ควรใช้, คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Keyword ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเว็บไซต์ในขณะนั้น
 3. Landing Pages Performance: หน้าไหนที่ผู้ใช้งานเข้ามาเยอะที่สุด หน้าที่เราตั้ง Goal ไว้ได้ผลลัพทธ์อย่างไรบ้าง เป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่
 4. Summary and Recommendations: จากการวิเคราะห์ทั้งหมด เราได้ Insight อะไรเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อบ้าง
 5. SEO trends and Updates: อัพเดท Algorithms และ Keyword trend พร้อมทั้ง Competitors Activity

เนื่องจาก Predictive เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและดำเนินการด้วย ดังนั้น Metrics ทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่แต่ละบริษัทกำหนดได้ หากใครสนใจอยากให้เราช่วยดูแลเว็บไซต์ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ และเรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.