สิ่งที่ควรรู้ ChatGPT

สิ่งที่หัวหน้าทีมขายควรรู้และระวังเกี่ยวกับ ChatGPT

เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT ที่กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว บุคคลทั่วไปอย่างนักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆได้มีการทดลองใช้ทั้งแบบเวอร์ชันฟรี และ เวอร์ชันจ่ายรายเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อย 

สำหรับเจ้าของธุรกิจ การลงทุนใน ChatGPT สำหรับองค์กรถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมในการเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจแบบ B2B ด้วยการประมวลผล วิเคราะห์ที่ซับซ้อน เพื่อสรรค์สร้างวิธีการใหม่ๆ สำหรับทีมขายในการเข้าหาลูกค้าเพื่อปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทความนี้ เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ChatGPT ว่าเจ้าเครื่องมือนี้คืออะไรกันแน่ ทำไมถึงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ มีข้อจำกัดอะไรบ้างในการเปิดใช้งาน ไปจนถึงวิธีการที่ทำให้ทีมขายทำงานร่วมกับ ChatGPT ได้ง่ายและได้ผลที่ดียิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้ว เลื่อนลงไปอ่านกันได้เลยครับ

ChatGPT คืออะไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม

ChatGPT คือแชทบอทโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างข้อความสนทนาในลักษณะที่ดูและให้ความรู้สึกคล้ายกับข้อความที่ประมวลมาจากมนุษย์ ChatGPT ได้รวบรวมความรู้ทั่วไปผ่านการฝึกอบรมจากข้อมูลจำนวนมหาศาลในอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคนิค Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) หรือ หรือการใช้ความคิดและความสามารถของมนุษย์เข้ามาช่วยในการโต้ตอบบทสนทนา ทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อคำถามได้อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลปัจจุบันของ ChatGPT ยังสิ้นสุดอยู่ที่ปี 2021 เท่านั้น

ChatGPT กลายเป็นไวรัลทันที หลังจากที่ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆปั่นป่วน เพราะสามารถผ่านการทำข้อสอบสุดหินจากโรงเรียนกฎหมายและโรงเรียนธุรกิจมาได้อย่างง่ายดาย และเนื่องจาก ChatGPT เป็นเทคโนโลยี AI ที่ท้าทายคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มนุษย์คิดว่าตนมีเหนือกว่าเครื่องจักรมาตลอด ซึ่งก็คือ “ความคิดสร้างสรรค์” จึงทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว

ความสามารถของ ChatGPT นำเสนอให้เห็นถึงศักยภาพของ AI เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิวัติวิธีที่ทีมขายใช้โต้ตอบกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว ต่อยอดการขายด้วยวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์บวกเชิงวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสมบูรณ์ให้กับคำตอบ นอกจากนี้ ChatGPT ยังช่วยทำงานด้านการบริหารแบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังช่วยย่นระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลบางประเภท และช่วยปรับแต่งข้อความและหาวิธีโต้ตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ChatGPT ถือเป็นเครื่องมือสนุกๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทีมขายที่มีประโยชน์ในการร่างข้อความต่างๆ ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม หรือช่วยหาแรงบันดาลใจสำหรับวิธีจัดการกับสถานการณ์การขายต่างๆมากมาย

คุณภาพของ Output ขึ้นอยู่กับ Input

กุญแจสำคัญในการสร้างผลลัพท์ของคำตอบ (Output) ที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามหรือคำสั่งที่ถูกป้อนเข้าไป (Input) โดยข้อความที่ถูกป้อนเข้าไปจะต้องมีความชัดเจน กระชับ ประกอบกับรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมขายจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยต้องพัฒนาทักษะสำคัญ 3 ประการดังนี้

  1. ทักษะการเขียนข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป
  2. ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขและปรับแต่งผลลัพธ์จาก ChatGPT
  3. ทักษะการนำ ChatGPT เข้าไปแทรกอยู่ในกระบวนการขายอย่างคล่องแคล่ว

โดยที่กระบวนการที่ทีมขายสามารถเปลี่ยนให้ Input ที่ป้อนเข้าไปได้ Output ที่สมบูรณ์แบบด้วย ChatGPT จะเป็นตามภาพด้านล่างนี้

วิธีใช้ ChatGPT

ข้อควรระวังในการใช้ ChatGPT

ความเสี่ยงของ ChatGPT อยู่ที่การเปลี่ยนข้อความ Input ที่ป้อนเข้าไปออกมาเป็นข้อความ Output ซึ่งสิ่งที่นำไปสู่ความเสี่ยงของโมเดลแชทบอทนี้มี 3 หัวข้อ ได้แก่

  • ให้คำตอบแบบผิดๆ (Hallucinations) — ปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุดและยากที่จะสังเกตเห็น เมื่อคำตอบที่สร้างขึ้นมีความสำคัญต่อธุรกิจหรือชื่อเสียง หนึ่งในข้อบกพร่องที่สำคัญของ ChatGPT คือวิธีที่มันรังสรรค์คำตอบที่น่าเชื่อถือออกมาแต่กลับเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราควรทำความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงนี้ก่อนที่จะนำไปใช้ในวงกว้าง
  • ข้อมูลไม่เพียงพอ ล้าสมัย และละเอียดอ่อน (Insufficient & Sensitive Information) — ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองที่มีอคติ ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง หัวข้อส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับความนิยมมักมีความเสี่ยงทั้งในด้านด้านจริยธรรม ชื่อเสียง และกฎหมาย เนื่องจากโมเดล ChatGPT มีฐานข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนจนถึงปี 2021 เท่านั้น แม้จะมีการกำหนดขอบเขตการใช้งาน แต่รูปแบบภาษาที่บอทใช้ก็ยังมีอคติในตัวและมีศักยภาพในการสร้างข้อความแสดงถึงความเกลียดชังได้
  • การละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Violation) — เนื่องจาก OpenAI ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ในการฝึกอบรมโมเดลแชทบอทนี้ ฉะนั้นควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายทุกครั้งเมื่อต้องการใช้ประโยชน์จาก ChatGPT

บทสรุป

ChatGPT เป็นแชทบอท AI ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจาก OpenAI ที่ผ่านการทำข้อสอบนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มาได้ โดยตัวบอทสามารถสร้างข้อความที่คล้ายคลึงกันหรือดีกว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นเองอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งความสามารถในการดำเนินการของ ChatGPT มีรากฐานมาจากการสร้าง Input ที่ชัดเจน เพื่อป้อนเข้าไปในตัวบอท เพื่อให้ ChatGPT ทำการประมวล Output เชิงสร้างสรรค์และเชิงวิเคราะห์ออกมาให้ สิ่งสำคัญในการใช้ ChatGPT คือการที่เราควรตรวจสอบ Output ของแชทบอทอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการกดส่งออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าในอนาคต

แม้ว่า ChatGPT จะสามารถสร้างผลลัพท์ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์โดยมีทั้งเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิเคราะห์อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรคล้อยตามไปกับ ChatGPT ซึ่งเป็นกระแสนิยมอยู่ตอนนี้มากนัก เนื่องจาก ChatGPT เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของเทคโนโลยี AI ที่ใช้โมเดลพื้นฐานและเทคนิคอื่นๆ เพื่อใช้ในเชิงสร้างสรรค์เท่านั้น อยากให้ผู้อ่านทุกคนมองว่าเครื่องมือนี้ถือเป็นโอกาสในการเตรียมองค์กรให้พร้อมรับคลื่นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะมาถึงในปีต่อๆ ไป ซึ่งจะสร้างขึ้นบน OpenAI หรือโมเดล AI ที่คล้ายกันครับ

สำหรับใครที่ต้องการอ่านบทความดีๆแบบนี้เพิ่มเติม หรือสนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Service ต่างๆที่ทางเรามีให้ เพื่อตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจของคุณ สามารถคลิก “ติดต่อ Predictive” ด้านล่างนี้ได้เลยครับ และสำหรับบทความต่อไป ทางเราจะมีเรื่องอะไรมาแชร์อีก อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

Resource: Gartner

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.