[Research] การเปลี่ยนแปลงนิสัยการเดินทางและการใช้ชีวิตของคนไทยในช่วง COVID-19

 

ทาง Google ได้ทำรายงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนทั่วไปรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทราบและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากที่ประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ผู้คนให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing)ในช่วง COVID-19 โดยข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเป็นรายประเทศ โดยที่สรุปในบทความนี้จะเป็นข้อมูลของประเทศไทยอย่างเดียว.

 

ร้านค้าปลีกและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ -55% จากช่วงเวลาปรกติ

  • แนวโน้มการเคลื่อนไหวของการไปพักผ่อนสถานที่ต่างๆ อาทิเช่นร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ศูนย์การค้า, สนามเด็กเล่น, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด และโรงหนัง

 

ร้านค้าขายของชำและร้านขายยา -27% จากช่วงเวลาปรกติ

  • แนวโน้มการเคลื่อนไหวของการไปซื้อของอาทิเช่นร้านขายของชำ, ร้านขายวัตถุดิบทำอาหาร, ตลาดการเกษตร, ร้านขายยา

 

สวนสาธารณะ -54% จากช่วงเวลาปรกติ

  • แนวโน้มการเคลื่อนไหวของการไปพักผ่อนสถานที่ต่างๆ อาทิเช่นสวนหย่อม, ชายหาด, ท่าเรือ 

 

สถานีขนส่งมวลชน -61% จากช่วงเวลาปรกติ

  • แนวโน้มการเคลื่อนไหวของการไปสถานที่ต่างๆ อาทิเช่นสถานีขนส่งมวลชน, รถใต้ดิน, รถไฟฟ้า และ สถานีรถไฟ

 

สถานที่ทำงาน -21% จากช่วงเวลาปรกติ

  • แนวโน้มการเคลื่อนไหวของการทำงานที่สำนักงาน

 

บ้านพักอาศัย +16% จากช่วงเวลาปรกติ

  • แนวโน้มการเคลื่อนไหวของการอยู่บ้านพักอาศัย

รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าสการเดินทางและการใช้เวลาในสถานที่แต่ต่างๆเปรียบเทียบกับช่วงเวลาปรกติ โดยทาง Google คำนวณจากการการเปลี่ยนแปลงและทำการรวบรวมข้อมูลจาก Popular Time โดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps ซึ่งโดยปกติข้อมูลส่วนนี้เราสามารถนำจะใช้วิเคราะห์ข้อมูล Competitive และหา Insight ต่างๆ เช่น สถานที่แต่ละที่มีคนเข้าไปช่วงเวลาไหนมากกว่ากัน เช่น ร้านอาหารไหนมี Traffic ตอนหกโมงเย็น เป็นต้น

 ข้อควรระวัง รายงานนี้ไม่ควรใช้ร่วมในการวินิจฉัยทางการแพทย์ การวิเคราะห์อาการ รวมถึงการรักษาพยาบาล อีกทั้งไม่ควรใช้ในการอ้างอิงในการเดินทางต่างๆ


กระบวนการ Research และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล :

เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละวันในช่วงเวลาปรกติโดยใช้ค่ามัธยฐาน ในแต่ละวันของสัปดาห์ในช่วงวันที่ 3 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ระยะเวลา 5 สัปดาห์ รายงานแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในช่วง 5 สัปดาห์นั้น ข้อมูลที่ได้มาจากรายงานนั้นขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูลตาม User Setting (เกณฑ์ความเป็นส่วนตัว)โดยไม่มีการใช้ข้อมูลถ้าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานนั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ในวันนั้นๆ ข้อมูลที่ได้ถูกคำนวนมาจากประวัติการไปสถานที่ต่างสำหรับบัญชีผู้ใช้ Google อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากนิสัยของคนทั่วไปทั้งหมด การรักษาความเป็นส่วนตัวของรายงานนี้ขณะที่จัดทำได้ยึดมั่นและเข้มงวดเป็นอย่างมากตามขั้นตอนเพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของบุคคลทั่วไป ไม่มีข้อมลความเป็นส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตน อาทิเช่นสถานที่ที่อยู่เป็นรายบุคคล ข้อมูลที่สามารถทำการติดต่อหรือข้อมูลการเคลื่อนไหวใดๆที่จะสามารถดูได้ ข้อมูลและรายการถูกทำขึ้นมาจากรายงานรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตน กลุ่มของข้อมูลมาจากบุคคลที่เลือกที่จะเป็นเผยประวัติของสถานที่ที่ไป โดยที่ปรกติข้อมูลเรานี้จะปิดอยู่เป็นพื้นฐานในการใช้งาน และการใช้บัญชีผู้ใช้กับทางกูเกิ้ลนั้น ผู้ใช้สามารถที่จะลบข้อมูลการใช้งานออกไปได้เสมอ

 ที่มา https://www.google.com/covid19/mobility/ 

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.