News

Predictive is certified ISO27001:2022

Predictive อัพเดทใบรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก ISO 27001:2022 Version ล่าสุด เป็นที่เรียบร้อย 📣

ล่าสุดพรีดิกทีฟในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Data ที่ได …

Predictive อัพเดทใบรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก ISO 27001:2022 Version ล่าสุด เป็นที่เรียบร้อย 📣 Read More »

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา E-commerce โตช้าลงอย่างน่าตกใจ หรือว่ายุคทองของ E-commerce ได้ผ่านไปแล้ว ?

เมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินประโยคที่บอกว่า “สู้วิกฤตเศรษ …

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา E-commerce โตช้าลงอย่างน่าตกใจ หรือว่ายุคทองของ E-commerce ได้ผ่านไปแล้ว ? Read More »

การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) คืออะไร และบริษัทจำเป็นต้องทำไหม

หลายองค์กรที่มีการทำ PDPA กันไปแล้ว มักจะเกิดข้อสงสัยว่ …

การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) คืออะไร และบริษัทจำเป็นต้องทำไหม Read More »

Technology-Trends-2023

14 Technology Trends เทรนด์เทคโนโลยี 2023 ที่ธุรกิจต้องรู้

ผลสำรวจเทรนด์เทคโนโลยี ใน 14 Technology Trends จากหลายธุรกิจโดย McKinsey เพื่อก้าวย่างท้าทายของธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หาคำตอบให้กับแนวทางใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในโลกแห่งอนาคต