Google Analytics 4 จะช่วยงาน Marketing ได้อย่างไรบ้าง

Google Analytics 4 จะช่วยงาน Marketing ได้อย่างไรบ้าง

สิ่งที่สำคัญในโลกของ Digital Marketing ไม่ใช่การตามเทรนด์ให้ทันอีกต่อไป แต่คือ ”การอยู่นำหน้าเทรนด์” ต่างหาก ซึ่ง Google Analytics 4 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์โดยการใช้ข้อมูล วันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าจะใช้งาน Google Analytics 4 อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Google Analytics 4 เวอร์ชันปัจจุบันแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างไร?

Google Analytics 4 เวอร์ชันปัจจุบันแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างไร?
 • ให้ความสำคัญกับ Event ไม่ใช่ Session: ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ละเอียดมากขึ้น เพราะทุกการกระทำของผู้ใช้งาน ตั้งแต่การเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ และคลิก ไปจนถึงการดาวน์โหลดไฟล์และการเล่นวิดิโอ จะถูกติดตามเป็น Event ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ยืดหยุ่นกว่าเดิมที่เป็นเพียง Session และ Pageviews
 • Cross-Platform Tracking: ช่วยติดตาม User-Journey ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมว่าผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อย่างไรบ้าง จากเดิมที่ UA จะเน้นไปที่การวิเคราะห์ในส่วนของเว็บไซต์เป็นหลักเท่านั้น
 • Machine Learning Insight: จะช่วยเราพยากรณ์พฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มจะเลิกเป็นลูกค้าเรา หรือทำนายการซื้อของผู้ใช้แต่ละคนในอนาคต การที่ธุรกิจได้เห็นถึงการทำนายส่วนนี้จะช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกเป็นไปอย่างมีทิศทาง และช่วยให้ธุรกิจมีแผนรับมือกับผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มจะเลิกเป็นลูกค้าได้อีกด้วย
 • Privacy-Focused: ในยุคที่ความเป็นส่วนตัวต้องมาเป็นอันดับ 1 นั้น Google Analytics 4 ได้ถูกออกแบบมาตามความตั้งใจของ Google ในการคุ้มครองความเป้นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน รวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆเช่น Cookie-less Tracking และ Data Anonymization (เก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน)
 • Integration with Google Marketing Platform: เชื่อมโยงข้อมูลกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Google ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น Google Ads และ Google Search Console ซึ่งจะช่วยให้ Digital Marketing Team เห็นถึงภาพรวมของการทำการตลาดในช่วงเวลานั้นๆ 

Google Analytics 4 ช่วยงานอะไรได้บ้างในส่วนของการทำการตลาด

Google Analytics 4 ช่วยงานอะไรได้บ้างในส่วนของการทำการตลาด
 • Personalized marketing: นักการตลาดสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก Google Analytics 4 มาสร้างแคมเปญให้ผู้ใช้งานตามพฤติกรรมและความต้องการของแต่ละคนได้เลย
 • Cross-channel optimization: ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้ว่าควรจะ Engage กับผู้ใช้งานอย่างไรในแต่ละ Platform 
 • Predictive Marketing: จากข้อมูล Prediction Behavior และ Potential Needs จะช่วยให้นักการตลาดสามารถส่งแคมเปญต่างๆไปถึงผู้ใช้งานแต่ละคนได้อย่างตรงใจ และถูกที่ถูกเวลาอีกด้วย
 • Improve ROI: เพราะ Google Analytics 4 เชื่อมต่อให้เราเห็นข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในการทำ SEO และ SEM จะช่วยให้เห็นภาพได้ว่าการลงทุนในส่วนไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน ควรเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง เพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องเสียทรัพยากรไปในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
 • Privacy-compliant marketing: ความเชื่อใจและความไว้ใจถือเป้นเรื่องสำคัญ หากแคมเปญการตลาดของเราถูกดำเนินการอย่างไม่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์

Machine Learning ใน Google Analytics 4 จะช่วยงาน Marketing อย่างไรได้บ้าง

Machine Learning ใน Google Analytics 4 จะช่วยงาน Marketing อย่างไรได้บ้าง

Machine Learning จะช่วยให้ทีมการตลาดสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ไม่ว่าจะเป็น

 • Automated Insight : ที่จะช่วยให้คุณเห็น Trend และ Signal ต่างๆผ่านรีพอร์ต เพื่อจะได้ดำเนินการรับมือเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา
 • Predictive Modeling : คาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงของลูกค้าแต่ละคน ไปจนถึงการพยากรณ์ Traffic ที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ 
 • Custom Segments and Audiences: สร้าง Segment เพื่อให้ทีมสามารถสื่อสารด้วยข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มได้ เพื่อให้ข้อความน่าสนใจมากขึ้นในมุมของผู้รับ และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอีกด้วย
 • Smart Bidding and Optimization: เชื่อมต่อ GA4 เข้ากับ Google Ads เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Smart Bidding and Optimization เพื่อให้ระบบช่วยปรับงบประมาณอัตโนมัติตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ พร้อมกับการคาดการณ์ผลลัพธ์ เพื่อให้การลงทุนในส่วนของโฆษณา SEM หรือ Google Ads คุ้มค่าที่สุด
 • Anomaly Detection: ช่วยตรวจจับความผิดพลาดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์​ การละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน หรือพฤติกรรมบางอย่างของผู้ใช้งานที่ผิดปกติไปจากเดิม

เมื่ออ่านกันจนจบแล้ว หากใครสนใจอยากติดตั้ง Google Analytics 4 สามารถติดต่อ Predictive ได้เลย และเรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.