รวม 13 คำศัพท์ควรรู้ ในการสร้าง User Experience ที่ดีให้เกิดขึ้นจริง

ในวันที่หลายธุรกิจหันมาให้ความสนใจในเรื่องของ User Experience กันมากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้า พนักงาน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น วันนี้ทาง Predictive จึงรวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ User Experience พร้อมคำอธิบายแบบเข้าใจง่ายมาฝากทุกคนกันค่ะ 

รวม 13 คำศัพท์ควรรู้ ในการสร้าง User Experience ที่ดีให้เกิดขึ้นจริง

UX หรือ User Experience

UX หรือ User Experience คือ การออกแบบที่เข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นไปเพื่อทำความเข้าใจกับ user ว่า user ของเราคือใคร มีความต้องการอะไรบ้าง มีพฤติกรรมเป็นยังไง เป้าหมายของเขาเป็นแบบไหน เพื่อออกแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์ของ user 

UI หรือ User Interface

UI หรือ User Interface คือ การออกแบบ Interface ของสิ่งต่างๆ เช่น หน้าจอของระบบ ให้สวยงาม ใช้งานง่าย และทำให้ผู้ใช้งานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

Persona

Persona การจำลองบุคคลสมมติ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในทีม เห็นภาพของกลุ่มผู้ใช้เป็นภาพภาพเดียวกัน โดยปกติแล้ว Persona ควรจะต้องประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของคนนั้นๆ (Demographic) ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ อายุ อาชีพ อายุ รายได้ ตามด้วย พฤติกรรม (Behavior), ความต้องการ (Needs) และเป้าหมาย (Goals) ที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์ของเรา

Wireframe 

Wireframe  ภาพร่างของเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการอธิบายองค์ประกอบ และรายละเอียดในแต่ละหน้านั้นๆ เช่น รูปภาพ ไอคอน ขนาดของหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น โดย Wireframe จะถูกทำขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อดู Flow ฟังก์ชันการใช้งานโดยรวม และปรับแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยยังไม่ต้องคำนึงถึงความสวยงาม 

Prototype

Prototype  แบบจำลองการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น เสมือนจริง ที่ผู้ใช้งานสามารถ Interact เช่น กดปุ่มได้ (Clickable Prototype) เพื่อทดสอบการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีจุดไหนที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งสามารถทำควบคู่กับการทำ Usability Testing โดยให้ Persona ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามาลองใช้งาน โดยในขั้นตอนนี้จะต้องเช็คจุดที่ติดปัญหาครั้งสุดท้าย ก่อนส่งงานให้กับ Developer ทำงานต่อ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องแก้ไปมาระหว่างทาง 

Usability Testing

Usability Testing เป็นการทำการทดสอบเพื่อบ่งชี้ว่า เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น นั้นๆ มีความสะดวก และใช้งานง่ายมากน้อยแค่ไหน เช่น ตอนใช้งานสามารถใช้งานได้ลื่นไหล และบรรลุจุดประสงค์ของ Application / Website นั้นๆ ได้หรือไม่ เช่น สามารถกดสั่งอาหารจากหน้าแอป ฯ​ มีจุดไหนที่ควรปรับปรุงหรือไม่

A/B Testing

A/B Testing เป็นกระบวนการทดสอบองค์ประกอบ (Elements) ต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น เพื่อวิเคราห์ว่าองค์ประกอบไหนจะช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์การใช้งานที่ดี และนำไปสู่ Conversion ที่มากที่สุด เช่น ปุ่มสีเขียว หรือ ปุ่มสีแดง ปุ่มสีไหนที่มี user กดมากที่สุด , การจัดวางแบบไหนที่ทำให้ user ชอบที่สุด 

อ่านเพิ่มเติม A/B Testing คืออะไร ช่วยเพิ่ม Conversion Rate ให้แบรนด์ได้อย่างไร

User Interview

User Interview คือการทำสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความชอบ ทัศนคติ สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ (context) ของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เช่น กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติแบบไหน ใช้งานสื่อช่องทางไหน มีความเป็นอยู่ยังไง เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้จาก User Interview จะเป็นข้อมูลประเภท Quantitative Data  

Design Thinking

Design Thinking คือการคิดโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (user) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ Empathy การทำความเข้าใจลูกค้า , Define การระบุปัญหาของลูกค้า , Ideate การระดมไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรร , Prototype การทำแบบจำลอง , Test การนำไปเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่นไปทดสอบ เพื่อเก็บฟีดแบ็คมาพัฒนาแก้ไขต่อไป 

Responsive Design

Responsive Design คือการออกแบบเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น เพื่อให้การแสดงผลบนหน้าจอที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการทำ Responsive Design เป็นสิ่งสำคัญมากต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หากเว็บไซต์ไม่รองรับ / ไม่ตอบสนอง การใช้งาน ในแต่ละอุปกรณ์ เช่น ตัวอักษรเล็กเกินไป รูปภาพใหญ่เกินไป ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ไม่ดี และออกจากเว็บไซต์เราไปในที่สุด 

Landing Page

Landing Page คือหน้าเว็บที่ออกแบบเพื่อให้จุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีหน้าตา โครงสร้างเมนู การจัดวางที่เหมือนกับเว็บไซต์หลักก็ได้ เช่น หน้า Landing Page ที่ออกแบบมาสำหรับแคมเปญ 12.12 เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม เคล็ด (ไม่) ลับ ทำอย่างไรให้หน้า Landing Page มี Conversion เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด 

Heat-Map Analysis

Heat-Map Analysis เป็นตัวช่วยในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ว่ามีการคลิกที่ปุ่มไหนบ้าง , เลื่อนไปถึงส่วนไหนของหน้าเว็บไซต์ ไม่สนใจส่วนไหนของเว็บไซต์ ซึ่งใน Heat-Map Analysis นั้นจะใช้สี ในการบ่งบอกปริมาณของ Action (คลิก / Scroll / การเคลื่อนไหวของเมาส์) โดย สีแดง หมายถึง มีการใช้งานที่เยอะ  และ สีน้ำเงิน หมายถึง ไม่ค่อยมีการใช้งาน ซึ่งเมื่อสีเหล่านี้ Visualize ออกมาบนหน้าเว็บไซต์ ทำให้เราเห็นภาพรวมของการปฎิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา 

อ่านเพิ่มเติม Heat-Map Analysis ตัวช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า และปรับเว็บไซต์ได้อย่างตรงจุด

UX Audit / Heuristic Evaluation

UX Audit / Heuristic Evaluation การออกแบบการใช้งานให้ใช้งานง่าย และ สะดวกมากที่สุดโดยการออกแบบ UX/UI ตามหลักจิดวิทยาทั้ง 10 ข้อ เช่น การออกแบบที่แสดงสถานะของสิ่งนั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าตัวเองอยู่ในส่วนไหน โดยมีการใส่ Progress Bar เป็นต้น

และนี่เป็น  13 คำศัพท์ควรรู้ ในการออกแบบ User Experience ที่ดีให้เกิดขึ้นจริง หากองค์กรไหนที่ต้องการเริ่มต้นทำ User Experience ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน ติดต่อ Predictive ได้เลยค่ะ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.