ช่วง covid ไม่มี budget จะเพิ่มยอดขายอย่างไรได้บ้าง?​

ก่อนที่มุ่งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายเราควรเข้าใจตัว Sales Funnel กันก่อน เพราะกว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานั้น ลูกค้าต้องรู้จักแบรนด์ของเราก่อน มีการเปรียบเทียบสินค้า/บริการของเรากับคู่แข่งในด้านต่างๆ แล้วจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการของเรา

ทำความเข้าใจ Sales Funnel

โดยเราสามารถแบ่ง Sales Funnel ออกเป็น 4 Stages จากนั้นเราค่อยมาวิเคราะห์ในแต่ละ Stage ของ Sales Funnel เพื่อ Optimize ให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยใช้ Budget 0 บาท โดยเริ่มต้นจากการตั้งคำถาม และ การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ Funnel ควบคู่กันไป ดังนี้

 1. Awareness : ลูกค้ารู้จักเราได้ยังไง 
 2. Acquisition : ลูกค้าสนใจกดเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรา 
 3. Engagement : ลูกค้ามีการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เช่น เปรียบเทียบราคา เล่นวิดิโอสินค้า 
 4. Conversion : ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการของเรา 

จากนั้นเราค่อยมาวิเคราะห์ในแต่ละ Stage ของ Sales Funnel เพื่อ Optimize ให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยใช้ Budget 0 บาท โดยเริ่มต้นจากการตั้งคำถาม และ การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ Funnel ควบคู่กันไป 

 1. Awareness : เราจะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นได้อย่างไร 
 2. Acquisition : เราจะทำคอนเทนท์แบบไหนให้น่าสนใจพอที่คนจะกดคลิกเข้ามาดู​ 

โดยในขั้นตอน Awareness และ Acquisition สิ่งที่เราทำได้คือ

 • เขียนคอนเทนท์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่าน และมีการเลือกใช้คำ Keyword ที่คนสนใจในช่วงนั้นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการหาเจอจาก organic search โดยสามารถเข้าไปดูเทรนด์ที่คนสนใจได้ฟรีจาก Google Trend , Youtube trend 
 • ศึกษาเรื่องการทำ SEO เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสการมองเห็นแบบ organic ซึ่งมีหลากหลายองค์ประกอบมาก เช่น ความเร็วของเว็บไซต์​ , Backlink การลิงก์จากเว็บอื่นๆ มาเว็บของเรา 
 • นำคอนเทนท์ไปประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Group โดยมีการใช้ UTM เพื่อ Tracking ว่าคนเข้ามาจากช่องทางไหนบ้าง จำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าช่องทางไหนเป็นช่องทางทีมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 • คำนวณ Cost per acquisition (CPA) เดิมว่ามีค่าใช้จ่ายในการยิง Ads เพื่อให้คนคลิกเข้ามาเว็บไซต์เป็นราคากี่บาทต่อคน ซึ่งหากมี CPA สูงแปลว่า คอนเทนท์เรายังไม่น่าสนใจมากพอ , ยิง Ads ไม่ตรง Target ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์กันใหม่ 
 1. Engagement : ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เข้ามา มีพฤติกรรมแตกต่างกันยังไงบ้าง และเราจะสร้างประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้นได้ยังไง 
 2. Conversion : ทำยังไงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นได้ยังไง  

โดยในขั้นตอน Engagement และ Conversion สิ่งที่เราทำได้คือ

 • เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ของเราแล้ว เราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ได้ผ่าน Google Analytics และ การติด Google Tag Manager เช่น ดูว่าลูกค้ามีการคลิกที่ปุ่มไหน (Click Tracking) มีการเลื่อนดู Content กี่เปอร์เซ็นต์ (Scroll Depth) 
 • วิเคราะห์ User Experience ว่าจะปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าที่เข้ามาในเว็บอย่างไร 

นี่เป็นกลยุทธ์เบื้องต้นที่ทำให้ธุรกิจสามารถ Optimize ในแต่ละ Funnel เพื่อนำไปสู่การปิดยอดขายได้ในที่สุดค่ะ 

ติดต่อ Predictive เพื่อรับ Free Initial Audit ได้ฟรี

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.