แตกต่างแต่ลงตัว เคล็ดลับการทำงานกับคนที่มีบุคลิกภาพต่างกัน (MBTI)

แน่นอนว่าในทุกๆบริษัทจะต้องมีคนอยู่หลายบุคลิกหลายลักษณะนิสัยซึ่งต้องมาทำงานร่วมกัน ซึ่งคนแต่ละประเภทนั้นก็มีวิธีการทำงาน หรือ Working Style ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึง Working Style ของคนแต่ละประเภท MBTI รวมไปถึงวิธีการทำงานร่วมกันกับคนเหล่านั้นให้งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคของการ Work from home 

MBTI คืออะไร

MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator เป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่มุ่งเน้นให้ตัวเราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นจากประเภทของบุคลิกภาพที่ต่างกัน ซึ่งใช้ตัวอักษรทั้ง 8 ตัว คือ E, I, S, N, T, F, J, P มาจัดเป็นชุด ชุดละ 4 ตัว ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ เช่น INFJ, ENFP, ISTP, ESTJ เป็นต้น โดยแต่ละตัวอักษรจะสามารถแปลได้ดังนี้

E(Extrovert) – ความถนัดจากการรับพลังงานจากโลกภายนอก ชาร์ตพลังจากการได้อยู่กับผู้คน

I(Introvert) – ความถนัดจากการรับพลังงานจากโลกภายใน ชาร์ตพลังเมื่อได้อยู่กับตัวเอง

S(Sensing) – ความถนัดด้านการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า อยู่กับปัจจุบัน ความเป็นจริง

N(iNtuition) – ความถนัดในการรับรู้โดยใช้สัญชาตญาณ สามารถมองความเป็นไปได้ในอนาคต มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ

T(Thinking) – ความถนัดด้านการใช้ตรรกะ การคิดวิเคราะห์เป็นหลักเหตุและผล

F(Feeling) – ความถนัดในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวนำเหตุและผล

J(Judging) – ความถนัดด้านการตัดสินใจและการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นลงอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน 

P(Perceiving) – ความถนัดด้านเฟ้นหาทางเลือก ดำเนินชีวิตแบบยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

เมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่เราทำงานด้วยอยู่มีบุคลิกภาพแบบไหน เราก็จะสามารถแบ่งหน้าที่ มอบหมายงานได้ตรงกับความชอบ ความสามารถ และ ความถนัดของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น เรายังสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากเรารู้ว่าพวกเขาประมวลผลข้อมูลอย่างไร มาเจาะลึกวิธีการทำงานของบุคลิกภาพแต่ละแบบไปพร้อมๆกัน

Analysts (กลุ่มนักวิเคราะห์)

INTJ (นักออกแบบ)

นวัตกรผู้ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบอยู่คนเดียวและทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมการทำงานจากที่ห่างไกล เป็นนักแก้ปัญหาโดยธรรมชาติซึ่งเชี่ยวชาญในการนำความคิดและเปลี่ยนความคิดให้เป็นแผนปฏิบัติการ มีทักษะทั้งการคิดเชิงสัญชาตญาณและเชิงปฏิบัติ

วิธีการทำงานกับ INTJ

พวกเขาถนัดสื่อสารผ่านตัวหนังสือมากกว่า ดังนั้นพวกเขามักจะต้องถูกสะกิดให้รับโทรศัพท์หรือเข้าไปประชุมใน Google Meet หากมันเป็นประโยชน์กว่าการพิมพ์คุยกัน พวกเขาโฟกัสที่ deadline เป็นอย่างมาก จนบางทีก็ตัดสินใจทำอะไรลงไปอย่างเร่งรีบ บางครั้ง INTJ ต้องได้รับการเตือนเป็นระยะๆว่าให้หยุดพักสักครู่ ใช้เวลาในการรวบรวมความคิด ให้ความคิดงอกเงย แล้วค่อยตัดสินใจ มากกว่าการพุ่งกระโจนเข้าไปตัดสินใจลงมือเลย      

INTP (นักตรรกะ)

นักแก้ปัญหาที่รักแบบแผน สามารถสังเกตความแตกต่างได้อย่างรวดเร็ว หวงแหนความสามารถและตรรกะ พวกเขาทำงานได้ดีจากการที่ได้อยู่คนเดียว และ รู้สึกสนุกกับการล็อคดาวน์มากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบอื่นๆ

วิธีการทำงานกับ INTP

พวกเขาต้องการอิสระในการทำงานในแบบของตัวเองเป็นอย่างมาก และยังต้องการคนรับฟังวิธีการแก้ไขปัญหาอันชาญฉลาดของเขา จุดอ่อนของพวกเขาคือการละเลยที่จะแบ่งปันการตัดสินใจ และ วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับคนอื่นๆ ดังนั้นควรผลักดันให้พวกเขาใช้ tool ที่สามารถแชร์กับทุกคนได้ เช่น Google Docs, Confluence เป็นต้น

ENTJ (ผู้บัญชาการ)

นักวางแผนเชิงตรรกะที่รักการทลายขอบเขตและค้นหาวิธีแก้ปัญหา พวกเขาให้คุณค่ากับความรู้และมีความไม่ค่อยมีความอดทนกับความไร้ประสิทธิภาพ พวกเขามุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมาย โครงสร้าง และองค์กร โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะมีเสน่ห์ดึงดูดและมีความมั่นใจ สามารถกระตุ้นผู้อื่นให้ทำงานตามเป้าหมายร่วมกันได้

วิธีการทำงานกับ ENTJ

พวกเขามักจะมองภาพใหญ่ และ โฟกัสที่การตัดสินใจใหญ่ๆ ซึ่งนั่นอาจเป็นปัญหาได้หาก work from home เนื่องจากพวกเขาไม่ได้เห็นรายละเอียดปลีกย่อยเสมอไปเมื่อดำเนินการตามแผน และ ในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงมากขึ้นในการผลักดันการตัดสินใจโดยไม่ได้คำนึงถึงมุมมองของผู้อื่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ENTJs ต้องให้สมดุลระหว่างการจัดการและการให้คำปรึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ENTP (นักโต้วาที)

ผู้มีสติปัญญาทรงเสน่ห์ที่เอ็นจอยกับการควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนตัวเองแบบเงียบๆ CEO หลายคนจะตกอยู่ในกลุ่มนี้ พวกเขาเป็นคนมีตรรกะ มีเหตุผล และ มีวัตถุประสงค์ แต่ต้องได้รับการกระตุ้นทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่ผู้นำแบบนี้ชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่แนวคิดใหญ่ๆ และ ต่อต้านงานและกิจวัตรที่ซ้ำซากจำเจ

วิธีการทำงานกับ ENTP

พวกเขามักเก่งในด้านการออกไอเดียและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการสนทนาที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า พวกเขายังเชี่ยวชาญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและนำเสนอธุรกิจใหม่ ดังนั้นพวกเขาควรอยู่ในประชุมใดๆก็ตามที่สามารถพลิกเกมให้กลับมานำได้ เพียงแค่อาจต้องเตือนพวกเขาให้ปิดเสียงตัวเองเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาครอบงำทั้งการสนทนา

Diplomats (กลุ่มนักการฑูต)

INFJ (ผู้แนะนำ)

บุคคลมากไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มีหลักการ พวกเขามีความหนักแน่นแบบเงียบๆ แต่เข้าใจผู้คนและกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน พวกเขามักจะเป็นนักคิดที่ลึกซึ้งและมีไอเดียมากมาย

วิธีการทำงานกับ INFJ

พวกเขามักจะเป็นผู้ตัดสินบุคคลที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นสินทรัพย์หลักในการเข้าร่วมในการสัมภาษณ์เสมือนจริง อย่าเอาพวกเขามาเป็นศูนย์กลางในการประชุมใดๆ พวกเขาไม่ได้ต้องการความสนใจและทำงานเบื้องหลังได้ดีกว่าเบื้องหน้ามาก

INFP (ผู้ไกล่เกลี่ย)

บุคคลที่มีความคิดแบบสบายๆที่มีระบบค่านิยมที่พัฒนามาเป็นอย่างดี INFPs มักจะหลงอยู่ในจินตนาการของตัวเอง ในขณะที่พวกเขากำลังนำความเอาจริงเอาจังและความกระตือรือร้นมาสู่งานชิ้นนั้น พวกเขามักจะพบว่ามันค่อนข้างยากเหลือเกินที่จะคงความตื่นเต้นนั้นไว้ได้นาน

วิธีการทำงานกับ INFP

พวกเขามักมีค่านิยมที่ฝังลึกมากซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เพราะความหงุดหงิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อถูกทำให้ขุ่นเคืองใจ ปัญหานี้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำงานจากระยะไกล เนื่องจากความคับข้องใจอาจคงอยู่ได้นานขึ้น ดังนั้นหัวหน้าจำเป็นต้องสนับสนุนให้พวกเขากล้าเปิดเผยข้อกังวลที่มีออกมา กุญแจสำคัญคือการสนับสนุนและตอกย้ำว่างานของพวกเขามีความหมายต่อบริษัทอย่างไร หากงานที่ทำสอดคล้องกับค่านิยมที่พวกเขามี ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งพลังในการทำงานของพวกเขาได้

ENFJ (ตัวเอก)

เป็นอีกกลุ่มที่เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจาก ENTPs โดยสิ้นเชิง ความเป็นผู้นำของเหล่า ENFJs จะถูกขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณและความรู้สึกมากกว่าตรรกะและหลักเหตุผล นอกจากนี้ยังมีความเห็นอกเห็นใจต่อความต้องการของคนรอบข้างเป็นอย่างมาก

วิธีการทำงานกับ ENFJ

นักการฑูตที่เน้นคนเป็นหลัก พวกเขามักจะลืมความต้องการของตนเองเพื่อผลประโยชน์ที่มากกว่า และบางครั้งอาจเป็นผลเสีย ไม่เพียงแต่ในแง่ของการ burn out เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จด้วย 

ENFJs เหมาะกับการมานำการสนทนากลุ่ม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน role ของผู้นำก็ตาม เพราะพวกเขาเก่งในเรื่องนี้ พวกเขาคู่ควรแก่การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เป็นใจกลางของทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา ความเห็นพ้อง และ การรวมตัวของผู้คนและความคิด

ENFP (นักรณรงค์)

ผู้ชื่นชอบการทดลองและการสำรวจ ENFPs มีนิสัยเข้มแข็ง เป็นธรรมชาติ และ ชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทำงานจากความรู้สึกเหนือเหตุผล พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายที่จริงใจมากกว่าตัวเงินที่ได้รับ 

วิธีการทำงานกับ ENFP

ENFPs เก่งทั้งในด้านการสร้างไอเดีย และ งานที่ต้องร่วมมือกัน ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นส่วนสำคัญในการระดมความคิดและการคิดในภาพรวม จุดอ่อนของพวกเขาคือพวกเขาไม่ใช่ผู้ริเริ่มและจบงานที่ดีที่สุด ดังนั้น deadline อาจเป็นปัญหาได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียได้มากขึ้นได้เมื่อทำงานจากระยะไกล เมื่อพวกเขาไม่ได้เช็คข้อความหรือตอบกลับเพื่อนร่วมงานได้ภายในระยะเวลาที่สมควร เป็นผลทำให้พวกเขามักจะต้องมาค่อยๆจัดการอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าความสร้างสรรค์ที่พวกเขามี 

Sentinels (กลุ่มผู้เฝ้ายาม)

ISTJ (นักคำนวณ)

ผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ ชื่นชอบในความชัดเจน รักในกิจวัตร และ เชื่อในค่านิยม เช่น เกียรติยศ การทำงานหนัก และ ความรับผิดชอบต่อสังคม พวกเขาเป็นคนเงียบ สงบ และ เชื่อถือได้

วิธีการทำงานกับ ISTJ

ISTJs มักมีการจัดระเบียบทุกอย่างได้ดีจนไม่น่าเชื่อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล พวกเขาไม่ต้องการการจัดการหรือการตรวจสอบอะไรมากนัก เพียงแค่ส่งอีเมล์ในต้นสัปดาห์ระบุรายละเอียดว่าพวกเขาต้องทำอะไรบ้าง เราก็เชื่อมั่นได้ว่างานจะเดินไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้พวกเขายังสมบูรณ์แบบในการจัดระเบียบและปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทางออนไลน์อีกด้วย 

ISFJ (ผู้ตั้งรับ)

บุคคลผู้เป็น Introvert ที่มีความ Extrovert มากที่สุด ISFJs ให้ความสำคัญกับความสามัคคีและความร่วมมือ มีจรรยาบรรณในการทำงานที่หนักแน่น และ อ่อนไหวต่อความปรารถนาและความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน พวกเขามักจะเป็นคนงานที่ขยันขันแข็งอย่างยิ่ง เป็นผู้จัดการโดยธรรมชาติ มีความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ทีมที่ทำงานอยู่ห่างไกลกันให้มีความสุข 

วิธีการทำงานกับ ISFJ

ISFJs แสดงความใส่ใจในรายละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบงานของผู้อื่น แก้ไขเอกสารที่แชร์ หรือ ดูเอกสารการเสนอขายและข้อเสนอในขั้นตอนสุดท้าย พวกเขายังเก่งในการปฏิบัติตามกฎและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำตามเช่นเดียวกัน 

ESTJ (ผู้บริหาร)

ผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงปฏิบัติที่เป็นแบบแผน ทำงานหนัก มีระเบียบวินัย และ จงรักภักดี ถ้าธุรกิจของคุณเป็นทีมกีฬา พวกเขาจะเป็นกัปตันผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์  

วิธีการทำงานกับ ESTJ

บุคคลผู้ชอบในการจัดระเบียบตัวเอง คนอื่น และ โลกรอบตัว ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติหลักอันเป็นสินทรัพย์ แต่ก็สามารถมองอีกมุมได้ว่าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการและก้าวร้าวได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขากำลังแจกคำสั่งงานโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากัน พวกเขามักต้องได้รับการเตือนให้คิดถึงความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่พวกเขากำลังสื่อสารผ่านอีเมล์ หรือ แอพส่งข้อความเป็นหลัก โดยปล่อยให้ประโยคของพวกเขาเปิดกว้างสำหรับการตีความมากขึ้น 

ESFJ (ผู้ให้คำปรึกษา)

ผู้ดูแลที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการส่วนรวม คนกลุ่มนี้เข้ากับคนง่าย ใจดี มีน้ำใจ และ มักจะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นเป็นอันดับแรก พวกเขาจะเป็นคนที่ส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมงานโดยตรงเพื่อเช็คความเป็นไปของพวกเขา ในขณะที่พยายามจัดแบบทดสอบออนไลน์ รอมอบชั่วโมงแห่งความสุขเสมือนจริงผ่านหน้าจอให้กับเพื่อนๆ

วิธีการทำงานกับ ESFJ

พวกเขามีบุคลิกภาพที่สามารถเป็น Project Manager ได้ดีที่สุด เพราะคนชอบทำงานให้กับพวกเขา มีการจัดระเบียบและรอบคอบ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำชิ้นงานต่างๆมารวมกันอย่างตรงเวลา ด้วยความเอาใจใส่และอดทน พวกเขาจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการ Onboarding น้องใหม่

Explorers (กลุ่มนักผจญภัย)

ISTP (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)

บุคคลที่ตรงไปตรงมา ตรงประเด็น ซึ่งภักดีต่อกลุ่มเพื่อนๆ ไม่กังวลกับเรื่องกฎหมายและกฎเกณฑ์จนมากเกินไป ISTPs โดยทั่วไปแล้วจะมีเหตุผลและตรรกะ แต่ก็สามารถมีความกระตือรือร้นและเป็นธรรมชาติได้เช่นกัน

วิธีการทำงานกับ ISTP

ISTPs มักจะรู้สึกถึงผลกระทบของการที่ไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับทีมเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อรักษาแรงผลักดันและโฟกัสในการทำงาน พวกเขามักจะเก่งในการแก้ปัญหา ดังนั้นในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล พวกเขาสามารถเป็นทรัพย์สินทางเทคโนโลยีที่สำคัญได้ พวกเขาเก่งในการทดสอบเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ แต่ก็สูญเสียโฟกัสไปอย่างง่ายดาย พวกเขามักเป็นสมาชิกในทีมที่มักจะปิดกล้องในการประชุม เปิดหน้าต่างอื่น และ เริ่มท่องเน็ต ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องได้รับการจัดการ

ISFP (นักผจญภัย)

นักปฏิบัติที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งประสบความสำเร็จเมื่อได้สร้างสรรค์เพื่อผู้อื่น พวกเขานั้นอบอุ่น เข้าถึงง่าย เป็นมิตร และ ไม่ชอบการเผชิญหน้า พวกเขาเห็นคุณค่าของการสำรวจสิ่งใหม่ๆ และการค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ

วิธีการทำงานกับ ISFP

คนกลุ่มนี้ชอบอยู่กับปัจจุบันและสามารถหมกมุ่นอยู่กับงานได้ทั้งวัน การ Work from home โดยที่เพื่อนร่วมงานไม่ได้ตามดูพวกเขาต่อหน้า พวกเขาอาจหมดไฟได้ง่ายมาก ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการเตือนให้ใช้เวลาพักสักชั่วโมงเพื่อไปทานข้าว และ ให้หยุดทำงานในเวลาที่เหมาะสม ถึงแม้พลังงานของพวกเขาจะเป็นสินทรัพย์ก็จริง แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องถูกควบคุมและชี้นำให้ใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ESTP (ผู้ประกอบการ)

ผู้แบกรับความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาใหญ่ๆได้อย่างรวดเร็ว พวกเขามีความกระตือรือร้นในการพยายามให้ถึงสิ่งที่ต้องการ ในขณะเดียวกันก็มีความอดทนต่ำกับโปรเจคระยะยาวได้เช่นกัน เนื่องจากพวกเขามีอาการสมาธิสั้น ESTPs สามารถเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับทีมใดก็ได้ แต่ก็สามารถจัดการได้ยากเพราะพวกเขาไม่ค่อยเคารพกฎเกณฑ์เท่าไรนัก  

วิธีการทำงานกับ ESTP

ทางออกในการทำงานด้วยกันง่ายนิดเดียว ทำให้สิ่งต่างๆมีความสนุกสนานและรวดเร็ว ESTPs โดยดั้งเดิมมักจะเป็นคนไม่อดทน ดังนั้นให้เวลากับพวกเขาได้ทำงานที่มีมูลค่าในหนึ่งวันแทนที่จะตั้งเป็นเป้าหมายระยะยาว ตามหลักแล้วพวกเขาเก่งในการคิดนอกกรอบ ดังนั้นพยายามอย่ายับยั้งความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา

ESFP (ผู้มอบความบันเทิง)

ผู้เป็นชีวิตและจิตวิญญาณของที่ทำงาน พวกเขาชอบแสดงออก ทั้งยังเป็นนักแสดงที่มีพลัง กระตือรือร้น และเป็นธรรมชาติ แต่ในขณะที่พวกเขาชอบอยู่ท่ามกลางความสนใจของผู้อื่น พวกเขาก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจ อบอุ่น และ มีน้ำใจ

วิธีการทำงานกับ ESFP

ESFPs ต้องให้เวลากับการแสดงประกายต่อหน้าผู้อื่น ดังนั้นการทำงานระยะไกลสามารถทำให้พวกเขาเหนื่อยได้ หากเป็นไปได้ ให้พวกเขามีส่วนร่วมในวิดีโอ การพากย์เสียง พอดแคสต์ หรือ งานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงที่สร้างสรรค์ พวกเขาจะยอดเยี่ยมในสนามระยะไกลเพราะพวกเขาจะนำพลังงานอันดึงดูดที่อาจขาดไปมาแสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

เมื่ออ่านกันมาถึงตรงนี้แล้ว เราอยากจะบอกทุกๆคนว่า “ทุกคนมีความถนัด ความสามารถ หรือความเก่งที่ไม่เหมือนกัน และที่ Predictive ไม่เคยจำกัดให้ คนหนึ่งคน ต้องเป็นคนที่เก่งแค่เพียงหนึ่งสิ่งเสมอไป เพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในแบบของตัวเอง และเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกความแตกต่าง เหมือนอย่างที่เราเคยทำมาตลอด” 

และตอนนี้ที่ Predictive กำลังเปิดรับเพื่อนใหม่หลายตำแหน่ง หากใครสนใจมาร่วมงานกัน สามารถกดลิงค์ด้านล่างเพื่อกรอกใบสมัครได้เลย

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.