สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจการเงินและธนาคาร ด้วยการเทคนิคการทำ SEO ในปี 2024

ความสำคัญการทำ SEO ของธุรกิจการเงินและธนาคาร

SEO (Search Engine Optimization) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำการตลาดของธุรกิจ ความสำคัญของการทำ SEO ในแต่ละธุรกิจย่อมแตกต่างกันออกไป แต่เหตุผลหลักที่ธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำ SEO คือ การทำการตลาดแบบ Long-term โดยเพิ่มการเข้าถึงของเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ และ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เป็นลูกค้าในท้ายที่สุด

ธุรกิจการเงินและธนาคารก็เป็นธุรกิจนึงที่ให้ความสำคัญกับการทำ SEO เป็นอย่างมากเช่นกัน เนื่องจาก SEO สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวแบรนด์ สินค้า และบริการ อีกทั้ง กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจการเงินและธนาคารต้องใช้เวลาในการตัดสินใจใช้บริการค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจใช้บริการ

ความท้ายในการทำ SEO ของธุรกิจการเงินและธนาคาร

สิ่งนึงที่เป็นความท้าทายในการทำ SEO เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน สุขภาพ ความปลอดภัย และ ความเป็นอยู่ คือ การที่ seach engine ใน google ใช้หลักเกณฑ์ YMYL ย่อมาจาก Your Money Your Life ที่ใช้กำหนดคุณภาพเนื้อหาบทเว็บไซต์ว่าเป็นเนื้อหาที่เขียนถูกต้อง เพราะเนื้อหาที่เขียนอาจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อ่าน เว็บไซต์ที่อยู่ในกลุ่ม YMYL จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดย Google เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

E-E-A-T และ YMYL

หลักการสำคัญสำหรับการสร้างเนื้อหา YMYL

การสร้างเนื้อหาให้ถูกต้อง สามารถใช้หลักการ E-E-A-T ที่ย่อมาจาก Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness ซึ่ง E-E-A-T ถือเป็นวิวัฒนาการของแนวคิด E-A-T เดิม โดย Google นำแนวคิด E-A-T (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness) มาใช้ประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือโดยรวมของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของ “Search Quality Rater Guidelines” ของ Google โดย E-E-A-T ได้ประกอบไปด้วย

  • Experience (ประสบการณ์): เนื้อหาควรมาจากประสบการณ์จริง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  • Expertise (ความเชี่ยวชาญ): เนื้อหาควรเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ
  • Authoritativeness (ความน่าเชื่อถือ): แหล่งที่มาของเนื้อหาควรมีความน่าเชื่อถือ
  • Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ): เนื้อหาควรเป็นจริง ปราศจากอคติ
E-E-A-T

กลยุทธ์ในการทำ SEO ของธุรกิจการเงินและธนาคารในปี 2024

เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ใช้ข้อมูลที่มีในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

ใช้หลักเกณฑ์ E-E-A-T เนื้อหาจะต้อง ตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหา และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทุกชิ้นงานและเนื้อหาที่คุณสร้าง จำเป็นต้องมี จุดประสงค์ที่ชัดเจน ตรงกับ วัตถุประสงค์ในการค้นหา ของกลุ่มเป้าหมาย (Search Intent) และ มีข้อมูลวิจัยและการวิเคราะห์ มาสนับสนุน หรือ Backlinks ที่มีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณจะโปรโมทบัตรเครดิต คุณอาจจะต้องนึกถึงประโยชน์ที่คนเลือกใช้บัตรเครดิตจะได้รับ แทนที่จะโปรโมทโปรโมชั่นไปตรงๆ เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเป็นการค้นหาแบบ Long-tail keywords มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก long-tail keywords คือ คำค้นหาที่ค่อนข้างยาวและมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ยกตัวอย่าง เช่น บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม ซึ่งข้อดีของ long-tail keywords คือ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ เนื่องจาก ผู้ที่ใช้มักจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชัดเจน

ตัวอย่าง Long-tail keywords

การเข้าใจ AI และอัลกอริทึม

เทคโนโลยีการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) และเทคโนโลยีการคาดการณ์ (Predictive Technology) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เครื่องมือค้นหาสร้างผลลัพธ์

Search Generative Experience (SGE) ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจาก Google กำลังปูทางไปสู่การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมอบผลลัพธ์การค้นหาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่ผู้ใช้ รวมถึงโอกาสในการถามคำถามต่อเนื่องเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำและตรงกับความต้องการมากขึ้นคล้ายกับการทำงานของ ChatGPT ดังนั้น เว็บไซต์ที่ต้องการติดอันดับ SGE จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาที่ ตอบคำถาม ครบถ้วน และอ่านง่าย

ให้ความสำคัญกับประสบการณ์บนมือถือ

เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด 100 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของ Semrush

ปัจจุบันผู้เข้าชมส่วนมากใช้มือถือในการค้นหาข้อมูล ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับประสบการณ์เพื่อรองรับการใช้งานของมือถือ ซึ่ง Google ได้แนะนำ Core Web Vitals ซึ่งเป็น ตัวชี้วัดประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ 3 ประการ ได้แก่:

  • Largest Contentful Paint (LCP) – วัดประสิทธิภาพการโหลด
  • First Input Delay (FID) – วัดความรวดเร็วในการตอบสนอง
  • Cumulative Layout Shift (CLS) – วัดความเสถียรของการแสดงผล

SEO เป็นกลยุทธ์สำคัญ ช่วยให้ธุรกิจการเงินและธนาคารสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ กลยุทธ์การทำ SEO ในปี 2024 คือการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง โดยยึดหลัก E-E-T-A หรือ ใช้ Long-tail keywords เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ผู้ใช้บนมือถือ เว็บไซต์โหลดเร็ว ใช้งานง่าย มี Backlinks เว็บไซต์มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และอย่าลืม ติดตามผลลัพธ์เพื่อปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

หากคุณอยากสร้างเว็บไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือ ผู้ชมเข้ามาในเว็บใช้เวลาอยู่ในเว็บนานเพราะเนื้อหาในเว็บไซต์คุณช่วยแก้ปัญหาหรือตอบคำถามที่ผู้ชมสงสัย สามารถทักมาปรึกษา Predictive ได้เลยครับ เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.