Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว

Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว

หากลองจินตนาการปริมาณของข้อมูล ของบริษัทใหญ่ที่มีบริษัทในเครือ จะพบว่ามีปริมาณมากมายเลยทีเดียว เพราะบริษัทในเครือมักจะทำธุรกิจที่แตกต่างกัน ทำให้เราเข้าใจลูกค้าในหลากหลายมุมมองมากขึ้น  ซึ่งหากเรานำมาปรับใช้อย่างตรงจุด เราจะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และได้ Insight ดีๆ ที่สำคัญคือหากเรารู้ใจลูกค้าว่าเขาต้องการอะไร แล้วเราสามารถ upsell / cross sell สินค้าของบริษัทในเครือได้ถูกที่ ถูกเวลา ช่วยเพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ๆ ได้อีกด้วย  แต่ปัญหาก็คือ การเก็บข้อมูลในแต่ละบริษัทในเครือ นั้นมีความ Silos แยกแต่ละทีม มีการใช้เครื่องมือจากหลากหลายแพลทฟอร์ม ซึ่งแต่ละแพลทฟอร์มก็มีการเก็บข้อมูลก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้แม้จะเป็นลูกค้าคนเดียวกันแต่เมื่อถูกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละแพลทฟอร์ม ก็อาจจะมองเห็นลูกค้าเป็นคนละคนกันไปได้ ซึ่งทำให้เราไม่เห็นภาพ Journey ของลูกค้าแบบ 360 องศา ไม่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง และส่งมอบประสบการณ์ไม่ตรงจุด วันนี้ทาง Predictive จะมาเล่าในเชิง Use Case การทำ Customer Data Platform in Action สำหรับบริษัทใหญ่ที่มีบริษัทในเครือ ทั้งในส่วนของขั้นตอนการทำ และการสร้าง Business Impact กันค่ะ ยิ่งเราเข้าใจ …

Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว Read More »