Technology-Trends-2023

14 Technology Trends เทรนด์เทคโนโลยี 2023 ที่ธุรกิจต้องรู้

ผลสำรวจเทรนด์เทคโนโลยี ใน 14 Technology Trends จากหลายธุรกิจโดย McKinsey เพื่อก้าวย่างท้าทายของธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หาคำตอบให้กับแนวทางใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในโลกแห่งอนาคต

เชื่อว่าในปี 2023 ที่กำลังจะมาถึง ทุกธุรกิจย่อมมุ่งมั่นสู่การเป็นที่หนึ่ง เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มกำลังการแข่งขันให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้ง การตามกระแสความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่กำลังมาถึงจะช่วยให้ธุรกิจไม่เป็นรองใคร เพราะเทคโนโลยีคือประตูสู่ความเป็นไปได้ อย่างที่รู้กันดีว่าด้วยเทคโนโลยีแล้ว ย่อมก่อเกิดผลิตผล ออกแบบหรือพัฒนาโปรดักส์ใหม่ และ เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสู่ชีวิตมนุษย์

แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำนายอนาคต แต่การติดตามความพัฒนาของเทคโนโลยีจากทั่วโลกและเข้าไปดูว่าแต่ละธุรกิจได้นำมาใช้อย่างไรเพื่อทำความเข้าใจนวัตกรรมและการใช้งานของเทคโนโลยีในมุมมองใหม่ๆ เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเติบโตในโลกแห่งอนาคตและก้าวสู่ความเป็นผู้นำ โดยผลสำรวจจาก McKinsey

Technology Trends 2023 14 เทรนด์เทคโนโลยี ก้าวย่างท้าทายของธุรกิจในโลกไร้พรมแดน

Applied AI 

การเทรนนิ่งโมเดล สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขการแบ่งหมวดหมู่ การทำนายผล และ ควบคุมข้อผิดพลาดและข้อเสนอ เพราะความสามารถทาง AI เช่นใน Maching Learning ล้วนเป็นการใช้งานดาต้าให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ขยายขอบเขตความสามารถ และ มีการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้น  ซึ่งผลสำรวจในปี 2021 พบว่ากว่า 56% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามได้มีการนำ AI มาใช้ในธุรกิจของตัวเอง ทั้งภาพรวมของธุรกิจยังมีการลงทุนกับ AI ไปกว่า 165 พันล้านดอลลาร์

Advanced Connectivity

ความก้าวหน้าของการเชื่อมต่อ อย่าง 5G/6G เครือข่ายไร้สาย ดาวเทียมวงโคจรต่ำและเทคโนโลยีอื่นๆคือแนวทางดิจิตอลที่สร้างการเติบโตและเพิ่มผลผลิตระหว่างอุตสาหกรรม

Future of Bioengineering

การบรรจบกันของเทคโนโลยีทางชีวภาพและสารสนเทศเพื่อพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของมนุษย์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของวงจรอาหารด้วยการสร้างสิ่งใหม่ให้กับสินค้าและบริการ

Future of Clean Energy

แนวทางของพลังงานสะอาดมีขึ้นเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สมดุลกับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับออกจากชั้นบรรยากาศบนห่วงโซ่ของคุณค่าพลังงานตั้งแต่แหล่งผลิตพลังงาน แหล่งจัดเก็บพลังงาน ไปจนถึงการกระจายพลังงาน

Future of Mobility

Mobility Technology มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการคมนาคมทางพื้นดินและอากาศทั้งโดยมนุษย์และการขนส่งสินค้า

Future of Sustainable Consumption

การบริโภคอย่างยั่งยืนเกี่ยวข้องถึงเปลี่ยนสภาพอุตสาหกรรมและการบริโภคของแต่ละบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่พูดถึงความเสี่ยงของภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นภาวะโลกร้อน

Web3

Web3 เป็นการรวมถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจของอินเทอร์เน็ตด้วยมาตรฐานและข้อกำหนดที่เปิดกว้างโดยที่คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ไว้ ทำให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิของข้อมูลตัวเองและกระตุ้นความเปลี่ยนของโมเดลทางธุรกิจ

Industrializing Machine Learning

Industrialized machine learning (ML) เป็นการใช้งานแนวทางทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อเร่งผลการพัฒนาและการนำ Machine Learning ไปใช้งานเพื่อสนับสนุนศักยภาพการตรวจสอบสังเกตการณ์ ความมีเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

Immersive-Reality Technologies

เทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์รับรู้โลกที่ต่างออกไปผ่านเทคโนโลยีด้านประสาทสัมผัสและประมวลผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรด้วยการขยายภาพความเป็นจริงของโลกที่เปลี่ยนไปผ่านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)

Cloud and Edge Computing

Cloud and edge computing เกี่ยวข้องกับการกระจายจำนวนการประมวลผลข้ามศูนย์รวมข้อมูลและหน่วยย่อยๆ เพื่อพัฒนาอำนาจความเป็นเจ้าของข้อมูล เพิ่มผลผลิตให้ทรัพยากร สิ่งซ่อนเร้นและความปลอดภัย 

Trust Architectures and Digital Identity

Digital-Trust Technologies คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถสร้างความเชื่อมั่น ขยายความเชื่อมั่น และรักษาความเชื่อมั่นจาก Stakeholders เมื่อต้องใช้ประโยชน์จาก Data เพื่อทำให้สินค้าและบริการเข้าสู่ความเป็นดิจิตัลโดยที่ยังสามารถจัดการความเสี่ยงทางข้อมูล คุ้มครองสินทรัพย์ แล้วสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า

Future of Space Technologies

เทคโนโลยีเพื่อสร้างความก้าวหน้าและลดค่าใช้จ่ายให้กับวงการธุรกิจดาวเทียมและเทคโนโลยีที่อยู่อาศัย ด้วยนวัตกรรมใหม่ของการปฏิบัติการอวกาศ ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมานอกจากช่วยลดทอนค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถช่วยให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 

Quantum Technologies

เทคโนโลยีควอนตัมจะช่วยให้ประสิทธิภาพการประมวลของคอมพิวเตอร์ดีขึ้นแบบยกกำลังเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดและ Transform Networks ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะ Quantun Technology คือการพัฒนาในระดับโมเลกุล จึงสามารถประมวลผลที่ซับซ้อนได้มากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป ทั้งยังสามารถสร้างแบบจำลองและแก้ไขปัญหาที่อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ของธุรกิจได้เช่น ธุรกิจการบินและอวกาศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เภสัชกรรม

Next-generation Software Development

เครื่องมือ Next-generation อย่างระบบทดสอบอัตโนมัติและการพัฒนาการใช้งานAI และแพลตฟอร์มที่ลดการพึ่งพาการเขียนโปรแกรม เพื่อทำให้การพัฒนาการใช้งานซอฟแวร์เคลื่อนไปข้างหน้า มีขั้นตอนและคุณภาพซอฟแวร์ที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มศีกภาพให้วัฏจักรของการพัฒนาซอฟแวร์ ตั้งแต่การวางแผนและการทดสอบไปจนถึงการปรับใช้และซ่อมบำรุง ซึ่งจะช่วยลดทอนความยุ่งยากและอุปสรรคเชิงเทคนิค

จะเห็นได้ว่าท่ามกลางการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี ก็เป็นนาทีสำคัญเช่นเดียวกันของแต่ละธุรกิจที่ต้องวิ่งตามให้ทัน หากธุรกิจของคุณต้องการคำปรึกษาและหาแนวทางให้กับกลยุทธ์ทาง Data และการลงทุนด้านการตลาดอย่างคุ้มค่า สามารถติดต่อ Predictive บริการของ Predictive เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย และเรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.