Focus Group กับ In-depth Interview เลือกใช้ยังไงดี ?

ในการทำ User Experience Research เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้ ทั้งเรื่องพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ความชื่นชอบ มีกระบวนการอยู่มากมายที่ให้เราเลือกใช้ ทั้งกระบวนการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ กระบวนการเชิงประมาณ (Quantitative Research) แต่หากพูดถึงกระบวนการที่ได้ยินกันบ่อย ๆ และเป็นกระบวนการแรก ๆ ที่จะนึกถึงหลัก ๆ เลย คงจะหนีไม่พ้น การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

ทั้ง In-depth Interview และ Focus Group นั้นเป็น Qualitative Research ทั้งคู่ และทั้งสองกระบวนการนี้ มีสิ่งที่เหมือนกัน ทั้งการที่ต้องมีผู้ใช้เข้ามาเกี่ยวข้อง(ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ) และการที่ต้องมีผู้สัมภาษณ์อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วย แต่จริงๆ แล้วสองกระบวนการนี้ก็มีข้อที่แตกต่างกัน ดังนั้นวันนี้ทาง Predictive จะมาเล่าเทคนิคการเลือกอย่างไรระหว่าง Focus Group กับ In-depth Interview ครับ

Focus Group คืออะไร

Focus Group คือการเชิญกลุ่มผู้ใช้มาสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อที่เราสนใจ ส่วนมากจะเชิญเข้ามา 6-9 คน ต่อ 1 กลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ มาพูดคุยแบบกลุ่มร่วมกัน และใช้เวลาในการพูดคุยกัน 2 ชั่วโมงโดยประมาณ โดยจุดประสงค์หลังก็คือการที่เราจะเข้าใจและรับรู้ความคิดเห็นความรู้สึก รวมทั้งพฤติกรรมจากประสบการณ์โดนตรงของผู้เข้าร่วม ซึ่งคนที่จะคอยขอบคุณและเปิดประเด็นการพูดคุยต่าง ๆ ก็คือ ผู้สัมภาษณ์ หรือ researcher นั้นเอง

เลือกใช้ Focus Group อย่างไร

  • เหมาะกับการค้นหาหรือสำรวจกลุ่มเป้าหมายหรือแนวคิดใหม่ ๆ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดที่เป็นเชิงต้นแบบ (concept) อยู่
  • สนใจข้อมูลในภาพรวมที่เกิดจากประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายจากคนหลายคน
  • มองหาความคิดเห็นหรือข้อสรุปจากความคิดเห็นของคนหมู่มากได้
  • มีทรัพยากรที่จำกัด เพื่อที่จะกระชับและประหยัดในเรื่องของเวลาและแรงงาน 
  • ต้องการทำความเข้าใจสิ่งที่เหมือนและแตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ 

In-depth Interview คืออะไร

In-depth Interview คือการเชิญกลุ่มผู้ใช้มาสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อที่เราสนใจเหมือนกับ Focus Group แต่แทนที่จะเป็นการคุยเป็นกลุ่ม เราจะทำการพูดคุยแบบ 1 ต่อ 1 แทน ส่วนมากเรามักจะเชิญคนมาทำ In-depth Interview 5 คนเป็นอย่างน้อย แต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจด้วยเช่นกัน และนั้นทำให้เราต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลมากกว่า Focus Group แต่ก็ทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ลึกและละเอียดมากกว่า Focus Group และข้อดีของ In-depth Interview อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถตัดความกังวลการชี้นำที่เกิดจากความคิดของผู้คนรอบข้างที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำ Focus Group ได้

เลือกใช้ In-depth Interview อย่างไร

  • ต้องการข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากว่าการสอบถามหรือพูดคุยรายละเอียดเชิงลึกมักจะได้มาจากการพูดคุย 1 ต่อ 1 เพราะการพูดคุยแบบกลุ่มนั้นสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าประสบการณ์เชิงลึกได้ยาก
  • ต้องการค้นหาคำตอบในหัวข้อในประเด็นที่ละเอียดอ่อน ร่วมถึงประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวมาก ๆ
  • มองหาความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลายจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน
  • ในกรณีที่กลุ่มที่เราสนใจนั้นมีความยากลำบากในการหาคนปริมาณมาก ๆ กลุ่มเป้าหมายแบบนี้จะเป็นการยากที่จะทำ Focus Group

เลือกอย่างไรระหว่าง Focus Group กับ In-depth Interview

ในบางสถาณการณ์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้กระบวนการใด แต่ในความเป็นจริงแล้ว In-depth Interview นั้นเหมาะที่สุดหากคุณต้องการสำรวจและทำความเข้าใจถึงประสบการณ์และความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากการทำ In-depth Interview นั้นเราสามารถสร้างวางใจในกับผู้เข้าร่วมที่มีต่อเรา และทำให้ผู้เข้าร่วมนั้นรู้สึกอิสระในการพูดคุย ตอบคำถามได้อย่างดี

ส่วน Focus Group นั้นจะเหมาะกับการค้นหาไอเดียใหม่ ๆ การที่ต้องการเห็นมุมมองที่หลากหลาย หรือต้องการที่จะพิสูจน์แนวความคิดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ของเรา รวมถึงอาจจะรับรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ logo รูปภาพ ต่าง ๆ ที่เรากำลังสร้างขึ้นก็ได้เช่นกัน

In-depth InterviewsFocus Groups
ได้รับข้อมูลเชิงลึกได้รับข้อมูลภาพรวม
เหมาะกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนไม่เหมาะกับประเด็นที่ละเอียดอ่อน
การสัมภาษณ์ 1 ต่อ 1การพูดคุยแบบกลุ่ม
ข้อมูลปราศจากการชี้นำจะบุคคลอื่นข้อมูลอาจเกิดจากการชี้นำของคนในกลุ่ม
ใช้ทรัพยากรสูง (เงินและเวลา)ประหยัด (ได้ข้อมูลหลากหลายในระยะเวลาสั้น)
สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ยาก
ตารางเปรียบเทียบ In-depth Interviews และ Focus Groups

สำหรับแบรนด์ที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำ user experience research ในรูปแบบที่วัดผลได้ และตอบโจทย์ปัญหาธุรกิจของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ Predictive เลยครับ เรามีทีม In-House User Experience ที่พร้อมช่วยให้ธุรกิจของคุณได้ Insight ที่ต้องการ 

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.