ทำความเข้าใจกับ Metrics หลักใน Google Analytics 4 Report

การทำความเข้าใจกับ Metrics และ Report ใน Google Analytics 4 (GA4) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจะใช้ในการตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ และด้วย Metrics ใหม่ๆที่ GA4 ใช้เพื่อให้เราที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเว็บไซต์เข้าใจถึงพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น (User Behavior and Engagement) ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Metrics ที่สำคัญใน GA4 มีอะไรบ้าง และต่างจาก Universal Analytics อย่างไร

ใน GA4 มี Metrics หลักได้แก่ 

 1. “Engaged sessions” ซึ่งจะติดตาม User Interactions โดยที่
  1. Session ที่ GA4 Setup default มาให้นั้นจะเริ่มนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บ จนถึง 30 นาทีหลังจากที่ user ไม่มี Activity ใดใด นั่นหมายความว่า 1 session ของแต่ละผู้ใช้งานจะมีระยะเวลาไม่เท่ากัน แต่หากเว็บไซต์ไหนต้องการจะนับเป็นช่วงเวลา เช่น 1 ชั่วโมง หรือ 45 นาที ก็สามารถ Custom ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของตัวเองได้เหมือนกัน
  2. Engaged sessions: จะนับจาก 3 เงื่อนไข หากเข้าเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง จะนับเป็น 1 Engaged Session ทันที ได้แก่
   1. ผู้ใช้งานอยู่ที่หน้าเว็บเกิน 10 วินาที
   2. มี Conversion Event เกิดขึ้น ซึ่ง Conversion Event จะแตกต่างจาก Event ปกติ เพราะ Conversion Event จะเป็น Event ที่ก่อให้เกิด Conversion เช่น มีการกรอกฟอร์ม (Drop Lead) หรือ กด Add To Cart
   3. ดูมากกว่า 2 pageviews ขึ้นไป
 2. “Engagement Rate” ที่วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เทียบกับ Session เช่น จากจำนวน Session ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะมี session ที่ user มี engage เท่าไหร่

ซึ่งจะแตกต่างจาก Universal Analytics ตรงที่ GA4 จะเน้นไปที่ Event Tracking ซึ่งจะให้ข้อมูลในมุมของ User Engagement ที่แม่นยำยิ่งขึ้นมากกว่าแค่ผู้ใช้เข้ามาดูกี่ Pageviews 

“Engagement Rate” ให้ insight เกี่ยวกับ User-Behavior อย่างไร

Engagement Rate จะบอกให้ทราบได้ว่าผู้ใช้งานมีส่วนร่วม (Engaged) กับคอนเทนต์ต่างๆของคุณมากน้อยแค่ไหน โดยประเมินจากสัดส่วนของ Session ที่เกิด Engagement ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์แบบไหนที่โดนใจผู้ใช้งานมากที่สุด เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์ให้คุณสามารถ Retain Visitors และเพิ่ม Conversion Rates ได้

“User Lifetime Value” ใน GA4 สำคัญอย่างไร

“User Lifetime Value” หรือมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ เป็นการประเมินมูลค่าผู้ใช้จากการมีส่วนร่วมทั้งหมดจากทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งเมตริกนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้งานหรือลูกค้าที่มีการใช้จ่ายสูงสุดก่อนได้ โดยอาจจะเป็นการนำเสนอโปรโมชั่นหรือแพคเกจพิเศษให้กับคนกลุ่มนี้เพื่อเป็นการรักษาให้เค้าเป็นลูกค้าของเรานานที่สุด ซึ่งจะเป็นผลไปสู่ Long-Term Growth

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: ทฤษฏี Customer Lifetime Value กับการนำไปใช้จริงในธุรกิจ

“Event Value” มีความหมายอย่างไรกับ E-Commerce Insight?

สิ่งที่กำหนดค่าเป็นตัวเงินให้กับแต่ละเหตุการณ์ (Event) คือ “Event Value” ซึ่งจะช่วยให้เราติดตามรายได้จากการกระทำ หรือ Action อย่างเฉพาะเจาะจง/แม่นยำ เช่น การที่คนเข้ามาดูวิดิโอเกิน 50% นับเป็นมูลค่า $0.5 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บ E-commerce เพราะจะแสดงให้เห็นว่า Event ไหนมีส่วนทำให้เกิดรายได้มากที่สุด

Custom Report มีประโยนช์อย่างไรในการทำ Business Analysis?

Custom reports จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่ง Metrics ตามความต้องการเฉพาะของตัวธุรกิจ หรือเว็บไซต์ได้เอง โดยสามารถกำหนด Dimensions และ Metrics ให้สอดคล้องไปกับ Goals ได้เลย โดย Insight ที่ได้จาก Custom Report นี้จะช่วยให้การตัดสินใจก่อนที่จะดำเนินการใดใดทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Report และ Metrics ต่างๆของ GA4 เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่จะมาช่วยไกด์การวาง Business Strategy ได้ เพราะฉะนั้นแล้วการทำความเข้าใจ Report และ Metrics ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน อย่างเช่น Engagement Rate, User Lifetime Value, Event Value ที่จะช่วยลดขั้นตอนและความเสี่ยงในการทำ Marketing ของคุณ หรือไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา User-Experience เองก็ตาม หากใครสนใจติดตั้ง Google Analytics 4 ,ทำ Custom Report หรือ Training ให้กับพนักงานในองค์กร สามารถติดต่อ Predictive ได้เลยนะครับ และเรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.