อะไรบ้างที่สามารถช่วยพัฒนาแคมเปญทางการตลาดได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อะไรบ้างที่สามารถช่วยพัฒนาแคมเปญทางการตลาดได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลายธุรกิจที่ทาง Predictive เราได้ดูแล ส่วนนึงที่เราได้ให้คำปรึกษาและลงมือเข้าไปช่วยเหลือ คือ การพัฒนาด้านการตลาดในแง่มุมต่างๆที่เราให้บริการ สำหรับธุรกิจที่ต้องการพัฒนาแคมเปญการตลาด แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถปรับปรุงตรงไหนดี วันนี้เราขอมาแชร์ use case ในการใช้โซลูชั่นอย่าง Advanced data analytics,Search Engine Optimization (SEO),User Experience & Design (UX & UI),Customer Data Platform (CDP) และ AI and Machine Learning ให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้นครับ

ตัวอย่าง Use Case การพัฒนาการตลาดกับบริการของ Predictive

Advanced Data Analytics

Advanced Data Analytics คือบริการที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การเก็บข้อมูล , การเก็บข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล และ การนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เราได้ใช้เครื่องมือหลายประเภท Predictive เราเป็น Partner กับทาง Google ซึ่งตัวอย่างเครื่องมือที่เราใช้ก็จะมีเครื่องมือของ Google ด้วย เช่น Google Analytics 360, Google Bigquery หรือ Salesforce เป็นต้น

ตัวอย่าง Use Case ธุรกิจที่นำ Advanced Data Analytics ไปปรับใช้กับธุรกิจ

ธุรกิจสินเชื่อ อย่าง เงินติดล้อ มีโครงสร้างเว็บไซต์ แอพลิเคชั่นที่ค่อนข้างซับซ้อน ทำให้เกิดความยากและท้าทายในการติดตามข้ามแพลตฟอร์ม

สิ่งที่ Predictive เข้าไปช่วยดูแลคือ

Predictive เราใช้ firebase และ Google Analytics 360 ในการสร้างแอพพร็อพเพอร์ตี้ข้ามเว็บ, สร้างมิติข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมรหัสผู้ใช้ และทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ข้ามแพลตฟอร์มจากแอปพลิเคชันไปยังมุมมองเว็บ และ ส่งพารามิเตอร์รหัสผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์มอื่น และสร้างมุมมองรหัสผู้ใช้บน Google Analytics ผลลัพธ์ที่ได้ ยอด conversion เพิ่มขึ้น 27%

อ่านเพิ่มเติม ธุรกิจที่ให้ข้อมูลออนไลน์และปิดการขายออฟไลน์ หรือ ธุรกิจที่มีการให้ข้อมูลและการขายหลากหลายช่องทาง

สิ่งที่ Predictive เข้าไปช่วยดูแลคือ

Predictive เราใช้ Google Analytics 360 เข้าไปช่วยเก็บข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้ไปทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization (SEO) คือ การปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (Search Engine) ซึ่งจะช่วยดึงดูด traffic แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายมายังเว็บไซต์ของคุณ SEO มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการทำ SEO จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์และการมองเห็นของธุรกิจของคุณ

ตัวอย่าง Use Case ธุรกิจที่นำ Search Engine Optimization (SEO) ไปปรับใช้กับธุรกิจ

  • ธุรกิจประกันออนไลน์ มีคีย์เวิร์ด (keywords) ที่ต้องการให้ติดอันดับในหน้าแรก เนื่องจากคีย์เวิร์ด (keywords) ที่กหนด คือสินค้าที่ธุรกิจต้องการโฟกัส ณ ขณะนั้น ผลลัพธ์ที่ทำ Search Engine Optimization (SEO) กับ Predictive คือ คีย์เวิร์ด (keywords) ติดอันดับ 1 , Organic Traffic เพิ่มขึ้น 82% และ Organic Conversion เพิ่มขึ้น +20%
  • ธุรกิจ FMCG ผลลัพธ์ที่ทำ Search Engine Optimization (SEO) กับ Predictive คือ Organic Traffic เพิ่มขึ้น 85% และ Organic Conversion เพิ่มขึ้น +15%
  • ธุรกิจธนาคาร ผลลัพธ์ที่ทำ Search Engine Optimization (SEO) กับ Predictive คือ คีย์เวิร์ด (keywords) โฟกัส ติดอันดับ top 3 , Organic Traffic เพิ่มขึ้น 1,107%

User Experience & Design (UX & UI)

UX (User Experience) หรือ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ มุ่งเน้นไปที่ การออกแบบประสบการณ์โดยรวม ของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์,บริการ หรือระบบ คำนึงถึงความรู้สึก,ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้

UI (User Interface) หรือ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ มุ่งเน้นไปที่ การออกแบบส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์,บริการ หรือระบบที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย เช่น หน้าจอ,ปุ่ม,เมนู,ไอคอน,กราฟิก,สี ตัวอักษร ฯลฯ

การออกแบบ UX/UI ในเว็บไซต์สามารถดึงดูดลูกค้า,สร้างประสบการณ์ที่ดีและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้

ตัวอย่าง Use Case ธุรกิจที่นำ User Experience & Design (UX & UI) ไปปรับใช้กับธุรกิจ

ธุรกิจ Fast Food อย่าง KFC เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง การออกแบบเว็บไซต์และสร้างประสบการณ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก สิ่งที่ Predictive เราเข้าไปช่วยคือ การทำ UX A/B Testing เพื่อเพิ่ม conversion ให้กับธุรกิจ

ธุรกิจ Retail (Omnichannel) ความท้าทายของธุรกิจนี้คือการวาง customer journey ในเว็บไซต์ให้ลูกค้าสะดวกและเข้าใจง่ายมากที่สุด สิ่งที่ Predictive เราเข้าไปช่วยคือ ทำวิจัยผู้ใช้งานจากการสัมภาษณ์และทดลอง, การสร้างต้นแบบ (Wireframe) , การออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์เว็บเพื่อวัดผล

Customer Data Platform (CDP)

Customer Data Platform (CDP)

Customer Data Platform (CDP) เปรียบเสมือนคลังข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทางไว้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการซื้อ การใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรมบนโซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ตัวอย่าง Use Case ธุรกิจที่นำ Customer Data Platform (CDP) ไปปรับใช้กับธุรกิจ

ธุรกิจ FMCG มีการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้หลายช่องทาง และ ต้องการนำข้อมูลเหล่ามามารวมและจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อหากลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุด เพื่อทำการตลาดให้ตรงเป้าหมาย สิ่งที่ Predictive เราเข้าไปช่วยคือ วางกลยุทธ์และสร้างกลุ่มเป้าหมาย และนำกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ไปทำการตลาด ผลลัพธ์คือ ยอดขายเพิ่มขึ้น 45%

AI and Machine Learning

AI and Machine Learning

AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning (ML) แม้จะฟังดูใกล้เคียงกัน แต่จริงๆ แล้วมีความแตกต่าง AI คือแนวคิดกว้างๆ ในขณะที่ Machine Learning เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้สร้าง AI

ตัวอย่าง Use Case ธุรกิจที่นำ AI and Machine Learning ไปปรับใช้กับธุรกิจ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจอความท้าทายจากกรณีที่ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ว่าจะไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่โครงการ แต่สุดท้ายไม่ได้มา สิ่งที่ Predictive เราเข้าไปช่วยคือ พัฒนา Model Machine learningเพื่อทำนายความเสี่ยงของลูกค้าที่ไม่ไปเยี่ยมชมโครงการ ทีมขายจะได้ใช้ข้อมูลนี้ดำเนินการกระตุ้นให้ลูกค้าเข้าชม ผลลัพธ์ที่ได้คือ สามารถคาดการณ์ความสนใจของลูกค้าได้ดีขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับวิธีการคาดการณ์พื้นฐาน และ ทำให้ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญต่อได้

ยังมี solution อีกมากมายที่เราไม่ได้พูดถึงในบทความนี้ หากธุรกิจไหนอยากพัฒนาด้านการตลาด หรือ อยากใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อ Predictive ได้เลย เรายินดีใช้ประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้ามากว่า 120 บริษัท มาให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.