Data

12 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีปี 2022 เพื่อก้าวเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

12 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีปี 2022 เพื่อก้าวเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และองค์กรต้องเตรี …

12 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีปี 2022 เพื่อก้าวเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง Read More »

Heat-Map Analysis ตัวช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า และปรับเว็บไซต์ได้อย่างตรงจุด

Heat-Map Analysis ตัวช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า และปรับเว็บไซต์ได้อย่างตรงจุด

คุณเคยสงสัยไหมว่า ผู้ใช้งานนั้นเข้ามาทำอะไรบ้างบนเว็บไซ …

Heat-Map Analysis ตัวช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า และปรับเว็บไซต์ได้อย่างตรงจุด Read More »

Case Study จาก TobJod ประกันออนไลน์ที่วิเคราะห์ข้อมูลจนมี Conversion กว่า 22.9%

Case Study จาก TobJod ประกันออนไลน์ที่วิเคราะห์ข้อมูลจนมี Conversion กว่า 22.9%

ในธุรกิจประกัน ที่มีตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเว …

Case Study จาก TobJod ประกันออนไลน์ที่วิเคราะห์ข้อมูลจนมี Conversion กว่า 22.9% Read More »

มารู้จัก Programmatic Advertising ที่จะช่วยให้โฆษณาของคุณตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

มารู้จัก Programmatic Advertising ที่จะช่วยให้โฆษณาของคุณตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ปีที่แล้วบริษัทของคุณมีการลงงบโฆษณาไปเท่าไหร่ ? ลง …

มารู้จัก Programmatic Advertising ที่จะช่วยให้โฆษณาของคุณตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น Read More »

Attribution Model ตัวช่วยวัดผลแคมเปญในแต่ละช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ

Attribution Model ตัวช่วยวัดผลแคมเปญในแต่ละช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ

แบรนด์ของคุณมีการวัดผลกระสิทธิภาพของโฆษณาที่ลงไปอย่างไร …

Attribution Model ตัวช่วยวัดผลแคมเปญในแต่ละช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

6 ตัวอย่างการทำ Marketing Analytics ขับเคลื่อนองค์กร ที่คุณควรเริ่มนำไปใช้ตั้งแต่วันนี้

6 ตัวอย่างการทำ Marketing Analytics ขับเคลื่อนองค์กร ที่คุณควรเริ่มนำไปใช้ตั้งแต่วันนี้

จากการจากการสำรวจจาก Gartner พบว่า CMO (Chief Marketing …

6 ตัวอย่างการทำ Marketing Analytics ขับเคลื่อนองค์กร ที่คุณควรเริ่มนำไปใช้ตั้งแต่วันนี้ Read More »

Google Consent Mode

Google Consent Mode ช่วยให้นักการตลาดวัดผลการทำโฆษณาได้ดีขึ้น ในยุค Data Privacy

ยุคที่ผู้คนหันมาจับจ่ายออนไลน์มากขึ้น นักการตลาดก็หันมา …

Google Consent Mode ช่วยให้นักการตลาดวัดผลการทำโฆษณาได้ดีขึ้น ในยุค Data Privacy Read More »